Eviny vant milliardkontrakt for ladestasjoner i Tyskland

Publisert 27. september 2023

– Dette er en stor anerkjennelse av jobben vi har gjort med å bygge ladestasjoner i Norge og Norden. Over en milliard kroner i støtte fra tyske myndigheter vil gi oss en boost når vi nå starter utbygging i Tyskland, sier konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik i Eviny.

Tyskland satser stort på å etablere flere ladestasjoner, og myndighetene har gjennomført et anbud for etablering og drift av et tysk hurtigladenettverk, Deutschlandnetz. Eviny har deltatt i konkurransen om å få tildelt pakker med ulike utbyggingsområder, der vinnerne også får økonomisk støtte. Eviny vant tre pakker, som var øvre grense for hva en aktør kunne få.

Blir en betydningsfull aktør i Tyskland

– Vi møtte sterk konkurranse og er strålende fornøyde med å få full pott i tildelingen. Dette vil gjøre oss til en betydningsfull ladeaktør i Tyskland, sier Pål Tveitevåg, daglig leder for Eviny Elektrifisering, selskapet som har ansvar for hurtigladesatsingen.

– Samlet tar Eviny sikte på å bygge mer enn 200 nye ladestasjoner i Tyskland, sier Pål Tveitevåg, daglig leder for Eviny Elektrifisering.Foto: Eviny

Sammen med seksjonssjef Odd Olaf Askeland var Tveitevåg i Tyskland onsdag ettermiddag da resultatet av anbudet ble offentliggjort. Den tyske samferdselsministeren Volker Wissing deltok ved tildelingen.

142 av 900 lokasjoner gikk til Eviny


I det tyske anbudet ble det blant annet lagt vekt på pris, kvaliteten på driftssystem, og hvor mange lokasjoner selskapene allerede hadde sikret. Totalt lå 900 lokasjoner inne i anbudet fordelt på ulike regioner, og Eviny sikret seg hele 142 av disse med til sammen 1232 ladepunkter. Eviny er allerede i gang med å prosjektere og bygge flere ladestasjoner i Tyskland, som kommer i tillegg til ladestasjonene i anbudet.

– Samlet tar Eviny sikte på å bygge mer enn 200 nye ladestasjoner i Tyskland, der de første kan være i drift tidlig på nyåret, opplyser Tveitevåg.

Eviny er en av de største ladeaktørene i Norge og regnes også blant de store i nordisk målestokk. Totalt har Eviny 258 ladestasjoner og 1485 hurtig- og lynladepunkter over hele Norge og Sverige. I Danmark og Tyskland er selskapet i oppstartsfasen med å etablere et nettverk av ladestasjoner.

Odd Olaf Askeland, som startet satsingen på hurtiglading i Eviny, er strålende fornøyd med at Eviny sikret seg 142 av de 900 lokasjonene for ladestasjoner i Tyskland.Foto: Odd Mehus

– Vi har markert oss godt i Norge gjennom flere år, sier Odd Olaf Askeland, gründeren som startet satsingen på hurtiglading i Eviny.

– Appen vår har over en halv million registrerte brukere, og vi ligger helt i toppen på EPSI-målinger av kundetilfredshet. Denne sterke posisjonen har bidratt til at vi nå får innpass hos tyske myndigheter, mener Askeland.

Grønn eksport fra Norge


Tveitevåg er godt fornøyd med geografisk plassering av områdene Eviny vant i Tyskland. Ett er i nordvest som henger fint sammen med utbyggingen i Sverige og Danmark. De to siste ligger i sørlige Tyskland der det er flest elbiler.

– Vi er glade for at vi nå får sjansen til å eksportere våre grønne satsinger. Historisk har Norge ofte vært tidlig ute, uten at vi har greidd å ta det ut av landet. Med hurtiglading ser det ut som vi har gjort noe riktig. Vi har også hatt god hjelp av Innovasjon Norge. De åpner dører og introduserer oss for både samarbeidspartnere og mulige kunder, sier Tveitevåg.

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler