– Det haster med å omsette rapporten fra Energikommisjonen til praktisk politikk

Publisert 01. februar 2023

– Norge styrer mot et kraftunderskudd, og det haster med å realisere nye prosjekter. Regjeringen har liten tid på å omsette rapporten fra Energikommisjonen til praktisk politikk om hvordan vi skal dekke det store behovet for mer fornybar energi, sier Rune Indrøy, konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt i Eviny

Bilde av tre store strømmaster i vinterlandskap

Eviny er det største fornybarselskapet på Vestlandet. Selskapet har flere prosjekter for å utvide produksjonen i eksisterende vannkraftverk og samarbeider med Shell og Lyse om havvind. I tillegg er Eviny, Hydro og Zephyr engasjert i et vindkraftprosjekt som skal bidra til industriutvikling i Høyanger og Sunnfjord.

– Energikommisjonen viser at den forstår utfordringene vi står overfor med behov for mer kraft, mer nett og raskere saksbehandling. Men jeg skulle gjerne sett flere offensive forslag til hvordan vi kan få dette til i det tempoet samfunnet har behov for. Det haster av hensyn til å nå klimamålene, men også for å få nok kraft til å utvikle den grønne industrien vi skal leve av fremover, sier Indrøy.

Energikommisjonen ble satt ned av regjeringen i fjor for å se på den langsiktige kraftsituasjonen i Norge. Rapporten ble lagt frem 1. februar. Indrøy forventer nå at regjeringen raskt vil følge opp de gode intensjonene i rapporten fra Energikommisjonen, og at dette vil gi seg utslag i konkrete tiltak som monner.

– Vi er klare til å bygge ut den energien samfunnet trenger, men saksbehandling av energiprosjekter tar for lang tid i dag. Forenklinger og økt kapasitet på saksbehandling må komme på plass. Vi støtter forslaget om tidsfrister for behandling, sier Indrøy.

Eviny-direktøren ser også mye positivt i rapporten fra kommisjonen. Han peker blant annet på at kommisjonen legger et markedsbasert system til grunn for å forvalte vannkraften, riktignok med større innslag av statlig styring.

– Energikommisjonen treffer også godt når den løfter frem at skattesystemet må legge til rette for investeringer i kraftproduksjon. Et første og nødvendig skritt er å skrote det såkalte høyprisbidraget, som er et hinder for nødvendige investeringer i effekt. Vi mener også at kommuner som avgir areal og ressurser til kraftproduksjon, må kompenseres i større grad enn det som blir gjort i dag, sier Indrøy.

Her (åpnes i nytt vindu) kan du lese rapporten fra Energikommisjonen.

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler