Et skritt i riktig retning for å etablere nye grønne jobber

Publisert 14. juni 2022

Strømnettutvalget la i dag frem sine forslag til fremtidig utvikling av strømnettet i Norge. Eviny er fornøyd med å få gjennomslag for tiltak som skal gi økt tempo i arbeidet med nye nettprosjekter.

Konsernsjef Jannicke Hilland med Eviny-uniform og gul hjelm.
– Utbygging av strømnettet er avgjørende for å få fornybar kraft frem til forbrukerne, slik at vi kan skape nye grønne arbeidsplasser i Norge og gjennomføre omstillingen fra fossil til fornybar energi.

– Utbygging av strømnettet er avgjørende for å få fornybar kraft frem til forbrukerne, slik at vi kan skape nye grønne arbeidsplasser i Norge og gjennomføre omstillingen fra fossil til fornybar energi. Vi ser et stort behov for å korte ned den totale saksbehandlingstiden for konsesjonsbehandling, blant annet ved å kjøre prosesser parallelt fremfor sekvensielt og innføre en egen hurtigkø for mindre saker. Det er positivt at utvalget har lyttet til våre innspill på dette området. Slik kan vi få ned unødvendig ventetid, uten å gå på bekostning av lovpålagte krav, involvering og demokratiske prosesser, sier Jannicke Hilland, konsernsjef i Eviny.

Stortinget på samme linje

Stortinget ba også regjeringen utrede et eget hurtigløp for kraft- og nettutbygging knyttet til store industrietableringer i sin behandling av tillegg til energimeldingen forrige uke.

– Vi er glade for at både utvalget og Stortinget har lagt vår anbefaling til grunn for å øke tempoet i disse viktige sakene, poengterer Hilland.

Strømnett avgjørende for ny industri

Hilland mener det er riktig av utvalget å foreslå flere tiltak innenfor gjeldende regelverk, slik at man ikke går glipp av mulige løsninger på kortsiktige utfordringer i nettet. Det blir produsert mye kraft blant annet på Vestlandet, men liten kapasitet i strømnettet gjør at det er for lite kraft tilgjengelig til å møte de store planene om ny industri i regionen.

– Dette handler både om klimamål og nye grønne jobber. Vi vil bidra til at Vestlandet tar en ledende posisjon i elektrifisering. Da trenger vi tempo i utbygging av nett, og det har også utvalget lagt til grunn, sier Hilland.

Statnett må prioritere næringsutvikling

For Eviny er det nå avgjørende at de overordnede tiltakene blir omsatt til konkret gjennomføring. Det vil handle om både faglige og politiske prioriteringer.

– Statnett må gis en mer offensiv rolle i planleggingen avnynæringsaktivitet basert på fornybar strøm. En mulighet vil være å endre insentivsystemet, slik at Statnett måles på å legge til rette for ny næringsutvikling, mener Hilland.

– Energisystemet henger ikke med i utviklingen, og regulering og rammebetingelser er ikke tilpasset dagens behov. Skal vi lykkes med å nå klimamål samtidig som vi sikrerny verdiskaping, så krever det at vi tenker nytt. Det krever også politisk vilje for å få dette til, sier Hilland.

Les rapporten fra strømnettutvalget (NOU 2022: 6) (åpnes i nytt vindu)

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler