Eviny gir 1,8 milliarder kroner i utbytte

Publisert 27. april 2023

Eviny har satt fart i jakten på null utslipp og samtidig økt verdiskapingen til fellesskapet. For 2022 foreslår styret i Eviny et rekordstort utbytte på 1,8 milliarder kroner til eierne, som er 17 kommuner, to lokale kraftlag på Vestlandet og Statkraft.

I fjor bidro Eviny med ca. 7,3 milliarder kroner i skatter og avgifter tilbake til samfunnet, i tillegg til utbytte til eierne. De største inntektene kommer fra kraftproduksjon. Bildet viser en befaring i Styveshorgi i Voss herad.Foto: Eviny

Utbyttet som styret har innstilt til generalforsamlingen, er nesten doblet fra 2021, da utbyttet var 916 millioner kroner.

Kommer fellesskapet til gode

– Som et offentlig eid selskap går overskuddet i hovedsak tilbake til våre eiere, hvor det kommer felleskapet til gode. I fjor bidro Eviny med ca. 7,3 milliarder kroner i skatter og avgifter tilbake til samfunnet, i tillegg til utbytte til eierne, sier Ragnhild Janbu Fresvik, konsernsjef i Eviny.

Årsresultatet for 2022 ble 1,333 milliarder kroner, som er opp 516 millioner fra 2021. Årsaken er høye kraftpriser. Underliggende konsernresultat, som er justert for verdiendringer på sikringskontrakter og vesentlige engangseffekter, ble 2,864 milliarder kroner. Det er 1,341 milliarder kroner høyere enn i 2021.

Områdeprisen i Vest-Norge (NO5) var 192 euro/MWh i 2022, sammenlignet med 75 euro/MWh i 2021. Kraftproduksjonen ble 7,7 TWh som er tett på årsmiddel, men 0,9 TWh mer enn 2021. Produksjonen tilsvarer strømforbruket i om lag 480 000 boliger.

Selv om Eviny tjener godt på kraftproduksjonen og kan presentere et solid resultat, har konsernet et pågående prosjekt der målet er å øke konkurransekraften og redusere ressursbruken på stab- /støttefunksjoner med rundt 250 millioner kroner.

– Vi må forberede oss på tider med lavere strømpriser og ser potensial for å drive mer lønnsomt. Vi har et betydelig investeringsbehov i konsernet for å være en drivkraft i det grønne skiftet. For å utnytte mulighetene som ligger foran oss det kommende tiåret, må vi ha løfteevne og være konkurransedyktige, sier Fresvik.

Store muligheter for Vestlandet

Eviny er opptatt av å kombinere klimaansvar med lønnsom forretning. Samtidig som klimaendringene er en av vår tids største utfordringer, ser den nye konsernsjefen i Eviny muligheter for å bygge forretning for å utvikle de gode løsningene.

– Vestlandet har muligheten til å lede an i den grønne omstillingen, men da må vi få opp farten. Vi må øke tempoet i produksjon av fornybar energi – og alt som kan elektrifiseres, må elektrifiseres i et stadig større tempo, sier Fresvik.

Blant konkrete prosjekter for ny fornybar energi, peker hun på samarbeidet med Shell og Lyse om havvind. De tre partnerne håper å få konsesjon for havvind i de to områdene som myndighetene lyste ut like før påske, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Satser stort på havvind

– Dette er starten på havvindutbygging i Norge, og det markerer også starten på et samarbeid mellom oss som havvindutviklere og norsk leverandørindustri. Vi skal få kostnadene ned og finne smarte løsninger for å kunne tilby industrien og forbrukere konkurransedyktige strømpriser. I den sammenheng er det svært gledelig at Enova har gitt oss 7,5 millioner kroner til et prosjekt for å utvikle en ny teknologi for flytende havvind som også kan brukes internasjonalt, sier Fresvik.

Evinys andel av havvindsamarbeidet kan gi 1,6 TWh. I tillegg ser Eviny, Hydro og Zephyr på muligheter for vindkraft på land i Høyanger/Sunnfjord som kan gi 0,5 TWh i økt produksjon for Eviny. Eksisterende vannkraftverk har også et potensial for utvidelser som kan gi 0,3 TWh. Til sammen tilsvarer dette strømforbruket til 150 000 husstander.

Utbytte fordelt på hver eier

Eier (eierandel i parentesAksjerUtbytte i kr
Statkraft Industrial Holding AS (43,44 %):64160773 769 600
Bergen kommune (37,75 %):55765672 525 900
Alver kommune (3,45 %):509961 493 940
Øygarden kommune (3,43 %):506261 047 720
Askøy kommune (2,48 %):366644 211 960
Sunnfjord kommune (2,27 %):335840 497 480
Tysnes Kraftlag AS (1,70 %):251130 282 660
Kvinnherad kommune (0,91 %):134116 172 460
Kvam herad (0,90 %):132916 027 740
Voss herad (0,67 %):99311 975 580
Fjaler kommune (0,61 %):89510 793 700
Austrheim kommune (0,43 %):6407 718 400
Hyllestad kommune (0,38 %):5656 813 900
Vaksdal kommune (0,37 %):5496 620 940
Etne Elektrisitetslag AS (0,35 %):5176 235 020
Gulen kommune (0,27 %):4014 836 060
Solund kommune (0,24 %):3584 317 480
Høyanger kommune (0,12 %):1722 074 320
Fedje kommune (0,12 %):1712 062 260
Masfjorden kommune (0,10 %):1531 845 180
147 7051 781 322 300

Årsrapport for 2022(pdf, 14,7 MB) (fil lastes ned)

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler