– Eviny må jobbe videre med strategiske allianser for Vestlandet

Publisert 07. mai 2024

Fylkesordfører Jon Askeland sier klimakrisen utfordrer folks kjærlighet til naturen: – Naturvernargument møter klimautfordringene, men vestlendingen ser at vi må ta lederskap som energiregion.

Flytter du til Oslo har du mange spennende jobber å velge mellom. Tar du en jobb her på Vestlandet, er det stor sjanse for at jobben din utgjør en forskjell.

Fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland (Sp), engasjerer seg sterkt i et av vår tids kanskje største dilemma – hvordan dekke behovet for mer kraft og bedre nett samtidig som vi skal bevare naturen?

– Det å sikre vår felles framtid innebærer å bygge mer fornybar energi. Vi har hatt fornybar kraftproduksjon på Vestlandet i over 100 år. Nå blir det sådd tvil om næringslivets behov for mer kraft, men argumentene er ikke bygd på vitenskap. Det er følelser som trigger en debatt der mange leter etter andre løsninger. Vi må ikke bøye av, men sikre en balansert debatt som ender opp i akseptable valg. Vi må ikke abdisere som ledere, verken i politikken eller i næringslivet, og vi må velge fornybare løsninger som bygger gode lokalsamfunn på Vestlandet for fremtiden, sier fylkesordføreren engasjert.

– Utfordringen er at utviklingen og behovene endrer seg så raskt. Flere års forsømmelser på klimafeltet har ført til at vi nå må fatte veldig mange nødvendige tiltak på samme tid. Derfor blir folk usikre og stiller spørsmål. Da må Eviny og andre i bransjen bidra aktivt med faglige innspill og bidra til en opplyst debatt, sier Askeland.

Tillit er nøkkelen

Askeland mener at det alltid vil være støy, særlig i kommentarfeltene, men at det er nødvendig å sikre aksept hos et flertall i folket. Åpne prosesser med involvering som får frem alle synspunkter er viktig. Askeland understreker viktigheten av å gjenopprette koblingen mellom kraft og lokal industri for å synliggjøre hva kraften skal brukes til.

– Vi er vant til at kraften skaper verdier og arbeidsplasser. Dette må vi synliggjøre. Lykkes vi med det, har vi tatt et svært viktig steg for å få til aksepten for å bygge mer fornybar kraft.

Jon Askeland, Fylkesordfører i Vestland

Eviny med sentral rolle

Askeland sier Eviny vil spille en helt sentral rolle når Norge skal gå fra det fossile til det fornybare.

– Historisk var selskapet et kommunalt verktøy for å sikre kraft til innbyggere og industri. I dag har fortsatt Eviny dette oppdraget og gjør dette veldig riktig ved å kjøpe opp og utvikle ny fornybar energi, og de utbedrer og bygger nytt nett. Samtidig har man bygget videre på denne kompetansen med å utvikle teknologi og løsninger for å elektrifisere transportsektoren, noe som skaper høyteknologiske og fremtidsrettede arbeidsplasser på Vestlandet, sier Askeland.

Fylkesordføreren mener Eviny må jobbe videre med strategiske allianser langs vestlandskysten og se på samarbeidsmuligheter i både sør og nord.

– Vi trenger dyktige virksomheter lokalt, men også partnerskap på tvers for å utvikle Vestlandet og være et motstykke til større selskap på Østlandet. Han mener det er større muligheter for flinke ansatte til å gjøre en forskjell i vest enn i øst:

– Flytter du til Oslo har du mange spennende jobber å velge mellom. Tar du en jobb her på Vestlandet, er det stor sjanse for at jobben din utgjør en stor forskjell. Når vi har posisjonen som den mest verdiskapende regionen i landet, er sannsynligheten stor for at Norge lykkes dersom vi lykkes. Vi baker en større kake på mange vis.

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler