Eviny slo kraftmarkedet med 10 prosent i første kvartal

Publisert 15. mai 2024

Eviny fikk et underliggende resultat på 470 millioner kroner i første kvartal, som er 115 millioner lavere enn samme kvartal i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere kraftpriser.

Ved å legge produksjonen av vannkraft til gunstige perioder og unngå de dårlige, slo Eviny markedsprisen med over ti prosent i første kvartal.Foto: Odd Mehus

– Vi har lagt bak oss et kvartal med historisk store svingninger i kraftprisen, der vi også opplevde negative priser. Ved å legge produksjonen av vannkraft til gunstige perioder og unngå de dårlige, har vi slått markedsprisen med over ti prosent. Vi har et dyktig tverrfaglig vannkraftmiljø som jobber målrettet med styring av produksjon og fysisk kraftsalg for å utnytte den fleksible vannkraften vår best mulig, sier konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik.

Gjennomsnittsprisen for kraft levert i Vest-Norge (NO5) falt fra 108 til 66 euro/MWh mellom første kvartal 2023 og første kvartal 2024. Eviny oppnådde en snittpris på 73 euro/MWh i NO5 i første kvartal i år, altså 7 euro over markedet. Merverdien utgjør 165 millioner kroner (brutto).

Kraftpris viktig for resultatet

I det underliggende konsernresultatet på 470 millioner kroner er ikke effekten av verdiendringer på sikringskontrakter og vesentlige engangseffekter inkludert.

Eviny-konsernets resultat i første kvartal 2024 er 738 millioner kroner; en nedgang på 1 170 millioner sammenlignet med første kvartal 2023. Lavere kraftpris i 2024 og høy verdiendring på kraftkontrakter i første kvartal 2023 er hovedforklaringene på reduksjonen.

Økende behov for fleksibilitet i kraftproduksjonen

Netto vannkraftproduksjon i første kvartal 2024 ble 2,1 TWh, som er om lag 0,1 TWh høyere enn samme periode i fjor. Vannkraft står for hele 85,1 prosent av resultatet til Eviny i første kvartal. Det viser at kraftproduksjonen er viktig for konsernet, samtidig som prisene svinger stadig raskere.

– Større prissvingninger er et signal om at balansen mellom produksjon og forbruk varierer mer. En stadig større andel av energiproduksjonen kommer fra uregulert energi som sol og vind. Når det er vindstille og sola ikke skinner, kan det bli utfordringer med ha nok kapasitet tilgjengelig. Regulerbar vannkraft er godt egnet til å balansere forbruk og produksjon, men må oppgraderes for å dekke fremtidige krav. Derfor kartlegger vi nå muligheter for å få enda større fleksibilitet i kraftproduksjonen vår, slik at vi kan produsere mest mulig når behovet er størst. Det skal sikre at både næringsliv og folk flest skal ha nok strøm når de trenger den, sier Fresvik.

Magasinfyllingen i område NO5 var 19,5 prosent ved utgangen av første kvartal i år, som var 8 prosentpoeng under mediannivået i utfallsrommet fra 2003 til 2022.

Første kvartal med vindkraft

I første kvartal kjøpte Eviny sine to første vindkraftverk, Tellenes og Guleslettene. Kraftverkene ble formelt overdratt 27. februar, og dette er første kvartalet der vindkraft inngår i kraftproduksjonen til Eviny. Produksjonen for Eviny ble 150 GWh, og netto driftsinntekter fra vindkraftproduksjon i første kvartal utgjør 102 millioner kroner.

– Dette er gode vindkraftverk der vi ser muligheter for utvidelser. Det vil kunne gi mer velferd og arbeidsplasser lokalt, sier Fresvik.

På Guleslettene har Eviny informert vertskommunene Bremanger og Kinn om planer for 20 nye vindturbiner. Det vil gi 350 GWh ny produksjon og tilføre kommunene 8 millioner kroner i økt eiendomsskatt og 8 millioner i produksjonsavgift årlig.

Eksporterer løsninger for nullutslipp

Eviny sitt datterselskap Plug har sammen med Montrose Port Authority bygget Storbritannias første anlegg for landstrøm til offshore-skip. Nå står anlegget i den skotske havnebyen Montrose klart, og de første skipene har nylig koblet seg til. Anlegget vil bidra til å minske skadelige utslipp og støy fra havnedriften. I tillegg vil drivstoff-forbruket bli betydelig redusert.

– Jeg er stolt over at våre nullutslippsløsninger er ettertraktet også internasjonalt. Dette er teknologi i verdensklasse med utgangspunkt på Vestlandet. Vi bidrar til å kutte utslipp, samtidig som vi skaper nye kompetansearbeidsplasser, nye eksportmuligheter for Vestlandet og verdier for våre eiere, sier Fresvik.

Les delårsrapporten for 1. kvartal 2024(pdf, 1,67 MB) (fil lastes ned)

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler