Eviny Solutions utvider Aurland transformatorstasjon

Publisert 23. mars 2023

Aurland transformatorstasjon er et viktig knutepunkt i transmisjonsnettet mellom nord og sør på Vestlandet. Nå skal stasjonen oppgraderes og utvides for å blant annet være rustet til det økende behovet for mer kapasitet i strømnettet. Eviny Solutions har inngått kontrakt med Statnett om en totalentreprise på arbeidet.

Eviny Solutions skal utvide og oppgradere Aurland transformatorstasjon. Foto: Statnett
En utvidelse og oppgradering av Aurland transformatorstasjon vil blant annet øke kapasiteten i strømnettet. Foto: StatnettFoto: Statnett

Anlegget er koblingsstasjon for Aurland 1 kraftverk og for transmisjonsnettet nordover og sørover på Vestlandet. På grunn av alder, tilstand og for å kunne spenningsoppgradere ledningen Aurland – Sogndal som er koblet inn på Aurland 1 til 420 kV, er det behov for oppgradering av stasjonen.

Kontraktsverdi til over 200 mill. kroner

Eviny Solutions skal levere en totalentreprise etter NS 8407 som innebærer prosjektering, planlegging, levering, bygging og montering av stasjonen. Kontrakten har en varighet på ca. 5 år og har en totalverdi på godt over 200 millioner.

- Dette er en omfattende og viktig kontrakt for Eviny Solutions der vi får benyttet den fulle bredden i vår kompetanse. Vi er også fornøyde med at vi har inngått avtale med lokale underentreprenører for grunn- og anleggsarbeider og bygningsmessige arbeider. Størsteparten av verdiskapingen i prosjektet skal dermed gjøres av lokale kompetansebedrifter, sier adm. direktør Helge Rysjedal i Eviny Solutions.

Eviny Solutions leverer bærekraftige løsninger knyttet til Statnetts krav om fossilfri anleggsplass.

Sikrer lokalt oppdrag

Grunn- og anleggsarbeider blir utført av den lokale leverandøren Jordalen Entreprenør, som har hovedkontor på Voss.

- Vi er svært glade for at vi fikk denne kontrakten, og at kompetanse og lokal tilhørighet var faktorer som ble vektlagt. Dette er den største avtalen vi har signert så langt, og med en langsiktighet over flere år kan vi planlegge godt med det mannskapet vi trenger fremover, sier Håkon Helland, daglig leder i Jordalen Entreprenør.

Styrker kapasiteten i strømnettet

Utvidelse og oppgradering av Aurland stasjon vil bidra til bedre forsyningssikkerhet i området, økt kapasitet i sentralnettet og vil legge til rette for økt fornybar energiproduksjon i området.

Anleggsarbeidet ved Aurland stasjon starter opp høsten 2023 og vil i hovedsak pågå i periodene vår/sommer/høst frem til og med 2027, med forhåndsvarslede utkoblingsperioder. Stasjonen vil være i full drift i vinterperiodene.

Les mer om Statnetts prosjekt for oppgradering av Aurland-Sogndal og Aurland 1 transformatorstasjon. (åpnes i nytt vindu)

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler