Høye kraftpriser styrket resultatet for Eviny

Publisert 17. februar 2023

I fjerde kvartal 2022 fikk Eviny et resultat på 2129 millioner kroner, som er 1687 millioner kroner mer enn i samme kvartal 2021. Hovedårsaken er høyere kraftpriser.

Foto av demning i snødekt fjellandskap.
Magasinfyllingen i Vest-Norge (NO5) var 69 prosent ved utgangen av fjerde kvartal, som er 2 prosentpoeng over normalnivået. Bildet viser Stølsvatnet i Modalsvassdraget (arkivfoto).Foto: Odd Mehus

– Dette er et bra grunnlag for å jobbe videre med den viktige samfunnsoppgaven vi har i jakten på null utslipp. Det gjør vi blant annet gjennom en offensiv satsing på å produsere mer fornybar energi og legge til rette for nye nullutslippsløsninger, sier konstituert konsernsjef Kristin Aadland.

Offensiv satsing på mer fornybar energi

Eviny har en middelproduksjon på 7,7 TWh vannkraft i året. Innen 2030 er målet å produsere 10 TWh fornybar energi, som tilsvarer strømforbruket i 650 000 boliger. Eviny har flere prosjekter for å utvide produksjonen i eksisterende vannkraftverk og samarbeider med Shell og Lyse om havvind. I tillegg er Eviny, Hydro og Zephyr engasjert i et vindkraftprosjekt som skal bidra til industriutvikling i Høyanger og Sunnfjord.

– Norge vil få et kraftunderskudd om bare noen få år, ifølge Statnett. Da er det viktig at myndighetene legger til rette for at vi raskt kan øke produksjonen av fornybar energi, sier Aadland.

Støtter skatteforslag fra Energikommisjonen

Eviny sitt underliggende konsernresultatet, som er justert for verdiendringer på sikringskontrakter og vesentlige engangseffekter, ble 226 millioner kroner. Det er 539 millioner kroner lavere enn i fjerde kvartal 2021. Årsak til denne reduksjonen er blant annet økt grunnrenteskattesats og ny avgift på kraftproduksjon i 2022, samt negativt bidrag fra kraftsikring.

– Energikommisjonen treffer godt når den løfter frem at skattesystemet må legge til rette for investeringer i kraftproduksjon. Et første og nødvendig skritt er å fjerne det såkalte høyprisbidraget, som er et hinder for nødvendige investeringer i effekt, påpeker Aadland.

Områdeprisen i Vest-Norge (NO5) var 165 euro/MWh (172 øre/kWh) i fjerde kvartal 2022, mens prisen var 126 euro/MWh (127 øre/kWh) samme kvartal 2021. Vannkraftproduksjonen i kvartalet ble 2,1 TWh som er en reduksjon på 0,1 TWh fra 2021. Magasinfyllingen i NO5 var 69 prosent ved utgangen av fjerde kvartal, som er 2 prosentpoeng over normalnivået.

Flaskehalsinntekter kommer nettkundene til gode

I 2022 har Statnett hatt ekstraordinære flaskehalsinntekter, det vil si inntekter Statnett får ved å overføre kraft mellom områder med forskjellig kraftpris. 637 millioner kroner av flaskehalsinntektene er i fjerde kvartal overført til BKK, og det gjør at nettkundene vil få et tilsvarende mindre beløp å betale i nettleie de kommende årene.

Last ned delårsrapport for 4. kvartal 2022(pdf, 1,17 MB) (fil lastes ned)

Kontaktpersoner:
Kristin Aadland, konstituert konsernsjef i Eviny, tlf. 932 32 808
Rune Indrøy, konserndirektør for Kommunikasjon og samfunnskontakt i Eviny, tlf. 905 57 723

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler