Hva vi lærte av Mathias

Publisert 06. mai 2022

Mathias Sagevik er leder for ekspertgruppe student i Bergens Næringsråd og mener at næringslivet sliter med å beholde a-laget i byen etter studiene. Han trakk nylig frem syv arbeidsgivere som på grunn av sin historiefortelling, employer branding-arbeid, eller posisjon på toppen av vår tids trender kommer til å bli mer populære blant studentene i 2022. Eviny var en av dem.

Mathias Sagevik sammen med Jannicke Hilland

Konsernsjef i Eviny, Jannicke Hilland, inviterte Mathias til en prat for å diskutere hvordan næringslivet kan lykkes med å beholde de smarteste hodene på Vestlandet.

- Jeg tror Mathias har rett i at Bergens næringsliv er elendig på merkevarebygging. Mange studenter vil jobbe hos de mest attraktive selskapene fordi de er kjente merkevarer. Og svært mange vil jobbe med bærekraft. For oss som har en ambisjon om å være del av løsningen på klimaproblemene, er dette en kjempemulighet. Men da må de vite om oss, sier konsernsjef Jannicke Hilland.

Ønsker seg mindre festtaler og mer felles bransjeinitiativ

Mathias er en jovial og engasjert bergenser som velvillig deler sine opplevelser og råd om hvordan næringslivet kan bli bedre på arbeidsgivermarkedsføring og dialog med studentmiljøene. Han skrev nylig et debattinnlegg i Bergens Tidende, som ble mottatt som et positivt bidrag i samfunnsdebatten.

- Mange har ringt meg etter innlegget kom på trykk og jeg har fått mange positive tilbakemeldinger. Men det som er oppsiktsvekkende er at samtlige næringslivledere avslutter samtalen med «Så må du huske på det Mathias, at vårt selskap er verdensledende og har helt unike ambisjoner for fremtiden.»

-Jeg tror det er litt av problemet. Næringslivet i Bergen har veldig høy selvtillit, men mangler ofte kjennskap og troverdighet hos studentmiljøene. Vi kan ikke være best på alt. Si det som det er og fremstå troverdig, er Mathias sitt råd.

- Istedenfor å kun tenke «se på meg» bør dere heller gå sammen med resten av bransjen, eller hele næringslivet og vise bredden av det som skjer på Vestlandet innen spennende områder som fornybar energi, havbruk og Subsea.

Konsernsjefene Eimund Nygaard i Lyse, Jannicke Hilland i Eviny og Marianne J. Olsnes i Norske Shell.
Samarbeid på tvers av bransjer: I 2021 etablerte energi- og teknologikonsernet på Vestlandet et samarbeid med Shell og Lyse om å få bygge havvind i Sørlige Nordsjø og Utsira Nord, der myndighetene har åpnet opp for utbygging. Bildet: Konsernsjefene Eimund Nygaard i Lyse, Jannicke Hilland i Eviny og Marianne J. Olsnes i Norske Shell.Foto: Norske Shell

Arbeidsgivermarkedsføring handler om dominans og kontinuitet

Som student har Mathias en god del erfaring fra studiemesser og arrangementer der man møter næringslivet på en felles arena.

- Sannheten er at det krever mye for å lykkes med å ta en posisjon blant de mest attraktive arbeidsgiverne i Norge, sier Mathias.

Han trekker frem Bekk Consulting og Schibsted som to aktører som virkelig har lykkes med sin kommunikasjon mot studentmiljøer.

- Bekk Consulting er til stede fra den dagen man begynner IT-studiet. De er hovedsamarbeidspartner med alle utdanningsinstitusjonene innen IT, og gjør virkelig rent bord når det gjelder IT-studenter. Alle studentene kjenner godt til Bekk allerede i starten av studiene.

- Et annet godt eksempel er management trainee programmet til Schibsted, som har vært en suksess for dem i lang tid. De beste aktørene på arbeidsgivermarkedsføring har egne «spesialstyrker» for dette formålet, legger Mathias til.

Mathias Sagevik og Jannicke Hilland diskuterer hvordan de skal unngå at de flinkeste studentene forsvinner ut av regionen
Mathias og Jannicke deler en felles visjon om å beholde de skarpeste hodene på Vestlandet. Da trenger man sterke og synlige merkevarer.

- Jeg husker også studentarrangementet Shippingdagene her i Solheimsviken. Gard, som driver med skipsforsikring, gikk sammen med andre aktører i shippingbransjen og arrangerte en omvisning med besøk hos flere selskap i området. På denne måten fikk vi studentene et bedre bilde av hele bransjen, verdikjeden, og alle de spennende karrieremulighetene.

- Under denne omvisningen fikk vi også en fysisk demonstrasjon av ulik skipsmaling hos DNV GL. Det var en liten del av opplegget, men noe jeg husker godt fra den dagen. Så hvis dere har noe fysisk anlegg eller utstyr å vise, så vis det frem! Det er noe man husker i ettertid. Slike opplevelser vil skape et uutslettelig inntrykk hos studentene, sier Mathias.

En jobb med mening

Mathias mener at Eviny og fornybarbransjen har et stort fortrinn som tilrettelegger av det grønne skiftet i samfunnet. Han mener vi bør legge mer vekt på dette temaet når vi snakker til studenter.

- Min erfaring er at studenter er mest opptatt av en jobb med mening. En meningsfylt jobb kommer først, deretter lønn og betingelser. Å bidra til det grønne skiftet er kanskje det som gir mest mening i dagens samfunn.

- Tradisjonelt sett har nok studentenes assossiasjoner til strømselskapene vært noe i retning av vann og avløp. Noe selvsagt og kjedelig. Men den overordnede tendensen er at strøm handler om løsningen på det grønne skiftet.

- Og i en strømdrevet verden følger altså mulighetene for ethvert strømselskap til å nærmest over natten forvandle seg til noe av det mest spennende en kan jobbe i. Eviny har gått i brudd her, og har gjort myndighetskravet om å skille nettsselskapet fra den kommersielle delen av strømselskapet om til en mulighet, i det selskapet rebrandet fra BKK til Eviny i 2021. I tillegg bryr de seg om kampen om de beste hodene helt fra Konsernsjefen Jannicke Hillands kontor. Og så langt i 2022 har de vært overalt å se på studentarrangementer. Eviny blir populær i år, skriver Mathias i sin artikkel på LinkedIn.

Konsertscene på festivalen Palmesus
Eviny samarbeider med store festivaler som Palmesus og Bergenfest om å elektrifisere sceneshowene. Ved å bruke Eviny sine store mobile batterier kan man fase ut forurensende dieselaggregater og spare store klimautslipp.Foto: Palmesus

Les Mathias Sagevik sin artikkel på LinkedIn om syv arbeidsgivere som kommer til å bli mer populære blant studentene i 2022. (åpnes i nytt vindu)

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler