Lyse og Eviny styrker samarbeidet på telekom

Publisert 14. juni 2024

Lyse og Eviny har siden 2007 samarbeidet om telekom i privatmarkedet. Nå utvider selskapene samarbeidet til også å gjelde bedriftskundene.

Konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse og konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik i Eviny er enige om en styrking av telekomsatsingen i Bergens-regionen.Foto: Andreas Veggeland

Samarbeidet skal gi bedre utnyttelse av fibernettet og legge til rette for utvikling av flere nye og innovative tjenester.

– Et tettere samarbeid vil gi oss stordriftsfordeler som er helt avgjørende for å hevde oss i konkurransen fremover. Gjennom en restrukturering av telekom-virksomheten får vi samlet eierskapet til infrastruktur i ett selskap, og ansvar for produktutvikling og kundekontakt samles hos Altibox, sier konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik i Eviny.

Med fibernett som nærmer seg ferdig utbygd, er det naturlig at aktørene i det norske bredbåndsmarkedet finner sammen for å sikre økt konkurransekraft og rask produkt- og tjenesteutvikling.

– Vi har, gjennom flere år, greid å ta store markedsandeler og skape gode kundeopplevelser for privatkunder i Bergens-området. Nå gjør vi noen justeringer for å vokse enda mer, både i privat- og bedriftsmarkedet i regionen, sier konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse.

Tilgang til nye produkter og tjenester

Lyse og Eviny har hatt et felles eierskap i selskapet Bergen Fiber som leverer Altibox-tjenester i privatmarkedet. Eviny Digital er et heleid selskap av Eviny som leverer egenproduserte fiberløsninger til bedrift, grossist og det offentlige markedet. Begge selskapene opererer i det samme geografiske markedsområdet.

Eviny Digital blir nå et rent infrastrukturselskap (eid 89,9% av Eviny og 10,1% av Lyse), mens Bergen Fiber og Altibox Bedrift blir salgs- og markedsselskapene (heleid av Lyse) i Bergens-regionen. Altibox og Altibox Bedrift blir sentrale produkt- og tjenesteleverandører for både bedrifts- og privatkunder med tjenester som internett/tv, skyløsninger, mobil/5G, sikkerhet og annet innhold.

– Restruktureringen vil styrke satsningen innenfor bedriftsmarkedet med tilgang til en mer fremtidsrettet produktportefølje, inkludert mobile produkter, sier Jørn Hodne, ansvarlig for telekom i Eviny.

Endringene skjer til høsten

109 fast ansatte i Eviny Digital og Bergen Fiber er direkte berørt av restruktureringen. De ansatte vil bli innplassert i selskapene som inngår i den nye strukturen. Lyse vil etablere et felles kontor i Bergen slik at deres selskaper og ansatte i regionen blir lokalisert på samme sted.

Planen er å komme i mål med prosessen før årsskiftet. Før det må også konkurransemyndighetene godkjenne restruktureringen.

Kontaktpersoner:

Jørn Hodne, ansvarlig for telekom i Eviny, mobil 900 21 244
Andreas Veggeland, kommunikasjonssjef tele i Lyse, mobil 982 96 708

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler