Norge trenger mer kraft når behovet er størst

Publisert 21. mai 2024

I over 100 år har Eviny produsert kraften til folk og industri på Vestlandet. Siden 1920 har Eviny gitt lys og varme gjennom ren, bærekraftig, miljøvennlig og fornybar energi fra vestlandsregnet til skoler, sykehjem, arbeidsplasser, industri og hjem. Vannkraften vil spille en minst like viktig rolle i fremtiden med nye fornybare energikilder.

For å få økt fleksibilitet ser vi på prosjekter i vassdrag som allerede er regulert og bygget ut til vannkraft- produksjon. Effektoppgraderinger gjør at vi kan levere mer kraft over et kortere tidsrom.

Halvparten av energiforbruket i Norge kommer fra fossile kilder. For å kutte utslippene fra fossile energikilder må forbruket erstattes med ny fornybar energi, og det meste av fremtidens fornybare energi vil komme fra vind og sol.

Det meste av norsk vannkraft er regulerbar, og elektrisk produksjon styres av hvor mye vann som slippes gjennom turbinene. De nye energikildene, som sol og vind, er uregulerbare energikilder som følge av at de er væravhengig. I perioder med lite vind og sol kan vi få problem med å ha nok tilgjengelig kraft. Her vil vannkraften spille en avgjørende rolle.

– Vannmagasiner er enorme batterier store mengder energi, som nesten umiddelbart kan brukes når vi trenger det.

Sonja Chirico Indrebø, administrerende direktør i Eviny Fornybar

– Denne naturlig lagrede energien vil bli enda mer verdifull på alle måter, og et viktig premiss for at overgang til andre uregulerte fornybare energikilder skal fungere i fremtiden, sier Sonja Chirico Indrebø, administrerende direktør i Eviny Fornybar.

Avgjørende å få mer effekt

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjort utredninger som viser at kraftsystemet i Norge og Norden vil få utfordringer med effektbalansen i tiden frem mot 2030. Samlet har Norden et effektunderskudd allerede i dag og er avhengig av import i de timene forbruket er høyest.

- Både Norge og landene rundt oss omstiller energisystemet med økende andel uregulerbar kraft. Dersom flere land får effektunderskudd samtidig kan vi komme i en situasjon der kraftbørsen må fordele tilgjengelig effekt der alle får litt mindre strøm enn de trenger. Derfor er dette med effekt så viktig å ha på fokus på fremover, sier Chirico Indrebø.

Vannkraft-juvelen
Den regulerbare vannkraften er godt egnet til å balansere forbruk og produksjon, men må oppgraderes for å kunne dekke det økende effektbehovet.

- For å få økt fleksibilitet ser vi på prosjekter i vassdrag som allerede er regulert og bygget ut til vannkraftproduksjon. Effektoppgraderinger og pumpekraftverk gjør at vi raskt kan variere effekt over et kortere tidsrom. Det innebærer at vi må kunne gjøre mer start og stopp, og raskere styre hvor mye vann som går gjennom turbinene, forklarer Chirico Indrebø.

- Det er ingen tvil om at vannkraften fortsatt vil være ryggraden vår, og vil spille en enda viktigere rolle fremover når behovet for fleksibel kraftproduksjon øker, sier Chirico Indrebø.

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler