Normal magasinfylling før vinteren

Publisert 03. november 2022

Evinys konsernresultat i årets tredje kvartal er 313 millioner kroner, som er 343 millioner kroner høyere enn i tredje kvartal 2021. Magasinene til Eviny har nå tilnærmet normal fyllingsgrad.

Stort vann med målestav for fyllingsgrad.
Hamlagrøvatnet 23. september 2022. Eviny har nå tilnærmet normal vannstand i magasinene.Foto: Nils Ole Refvik

Høye kraftpriser gir et godt underliggende resultat, men regjeringens foreslåtte skatteendring vil gi svekket investeringsevne og utbyttegrunnlag for 2022. I statsbudsjettet har regjeringen foreslått økt grunnrenteskatt på vannkraft og ekstra toppskatt når kraftprisen er over 70 øre/kWh. Foreløpige beregninger viser at Eviny ligger an til å måtte betale 2,5 milliarder kroner i ekstra skatt i 2022 dersom regjeringens forslag blir vedtatt.

Skatteendring vil svekke kommuneøkonomien

– Det er riktig at vi som bransje skal bidra ekstra til samfunnet i denne krevende tiden, men innretningen på skatteforslaget har flere uheldige sider. Det vil svekke økonomien hos våre eiere og vertskommuner, og det kan bremse farten i det grønne skiftet, sier Kristin Aadland, konstituert konsernsjef i Eviny.

Statkraft eier 43,44 prosent av aksjene i Eviny. Resten av aksjene eies av 17 kommuner og to kraftlag på Vestlandet, der Bergen kommune er nest største eier med en aksjepost på 37,75 prosent. I fjor betalte Eviny 916 millioner kroner i utbytte. På grunn av høye strømpriser har Eviny tidligere varslet at eierne kunne forvente et større utbytte for 2022, men skatteforslaget vil svekke utbyttegrunnlaget vesentlig fra det som ble varslet.

Ansvarlig produksjon har økt fyllingsgraden

Det er fortsatt relativt lav fyllingsgrad i vannmagasinene i Sør-Norge, men Eviny har tilnærmet normal magasinfylling for årstiden.

– Vi planlegger for at vi skal ha nok vann til vinteren, så derfor har vi produsert mindre fra de magasinene der vi har god kontroll på vannet. I andre magasin kan det være risiko for flom, og da må vi produsere for å unngå vanntap, sier Aadland.

Godt underliggende resultat

Det underliggende konsernresultat i tredje kvartal ble 1.460 millioner kroner, som er 1.311 millioner kroner høyere enn i tredje kvartal 2021. Hovedårsaken til økningen i underliggende resultat er høye energiinntekter grunnet høy kraftpris i tredje kvartal. Økt produksjon har også bidratt. Vannkraftproduksjonen ble 1,8 TWh som er en økning på 0,5 TWh fra 2021.

Sammen med høye gasspriser og økt CO2-pris, har den generelt lave fyllingsgraden gitt høye kraftpriser. Områdeprisen (NO5) var 288 euro/MWh i tredje kvartal 2022, sammenlignet med 78 euro/MWh i tredje kvartal 2021.

Redusert forhåndssalg

Eviny har en strategi for prissikring av kraftproduksjonen. Deler av forventet kraftproduksjon blir solgt på forhånd for å jevne ut prissvingninger og gi eierne et stabilt utbytte fra år til år. Når kraftprisene stiger slik som de har gjort det siste året, vil verdien av fremtidige kraftkontrakter gå ned. I tredje kvartal utgjorde verdiendringer på kraftkontrakter for fremtidige leveranser et tap på 2,2 milliarder kroner på konsernresultatet.

– Ved utgangen av andre kvartal hadde vi forhåndssolgt 4,4 TWh kraft. Nå er forhåndssalget redusert til 4,0 TWh fordi vi ikke har erstattet realiserte kontrakter. I løpet av tredje kvartal har vi også flyttet eksponering i kontrakter på kraftbørsen Nasdaq over til kontrakter med bilaterale motparter, opplyser Aadland.

Last ned delårsrapporten for 3. kvartal 2022 (PDF) (åpnes i nytt vindu)

Kontaktpersoner:

Kristin Aadland, konstituert konsernsjef i Eviny, tlf. 932 32 808

Rune Indrøy, konserndirektør for Kommunikasjon og samfunnskontakt i Eviny, tlf. 905 57 723

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler