Normal vannstand i Eviny sine magasin

Publisert 23. september 2022

Rekordhøy strømpris, frykt for rasjonering og lav fyllingsgrad i norske vannmagasin. Situasjonen i kraftmarkedet i Norge i år er unormal, men i de største vannmagasinene til Eviny i prisområde NO5 er situasjonen normal etter årstiden.

Olav Osvoll, konserndirektør Fornybar i EvinyFoto: Nils Ole Refvik, Eviny

Det er store forskjeller i fyllingsgraden i vannmagasiner i Norge, der Sørvest-Norge (NO2) og Sørøst-Norge (NO1) har lavest fyllingsgrad i forhold til medianen. I midten av september lå fyllingsgraden i norske vannmagasin på 65 prosent. Det er nesten 20 prosentpoeng lavere enn mediannivået de siste 20 årene. Vannstanden er tilnærmet normal i de områdene der Eviny har sine vannmagasin.

Norske kraftselskap har fått sterk kritikk for å være uansvarlige og for ukritisk å tappe ned vannmagasinene for å tjene mest mulig penger på høye priser.

- Vi har en konsesjon som er gitt til oss, der vi har lov til å regulere vannmagasinene mellom det høyeste og laveste regulerte nivå. I tillegg har vi veldig strenge krav til minstevannføring for å ivareta biologisk mangfold, samt fiske lenger nede i vassdraget. Disse kravene må vi til enhver tid forholde oss til, sier Olav Osvoll, konserndirektør Fornybar i Eviny.

Planlegger for nok vann til vinteren

På Vestlandet har det vært en våt sommer med mye nedbør, og det spørsmålet Eviny får er hvorfor de ikke fyller opp vannmagasinene til randen for å være forberedt til en lang vinter.

- Vi planlegger for at vi skal ha nok vann til vinteren, så derfor produserer vi mindre fra de magasinene der vi har god kontroll på vannet. I andre magasin kan det være risiko for flom, og da må vi produsere for å unngå vanntap. Vi har et dyktig fagmiljø som håndterer et komplekst system av regulerte vann og styrer produksjonen på en best mulig måte i våre 39 kraftverk. Vi skal passe på å samle det vannet som vi kan, men vi skal også passe på at vi ikke samler så mye at det medfører flomfare og vanntap, sier Olav Osvoll.

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler