Vesentleg svekka utbyttegrunnlag frå Eviny

Publisert 29. september 2022

– Konsekvensen av regjeringa si endring av skattesystemet er vesentleg svekka investeringsevne og utbyttegrunnlag for 2022, seier Rune Indrøy, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Eviny.

Bilde av Skipet, et stort trebygg der Eviny har hovedkontor.
Eviny sitt hovudkontor, Skipet.

Onsdag morgon presenterte regjeringa fleire endringar i skattesystemet som har store konsekvensar for kraftbransjen. Hovedpunkta er ekstra skatt over 70 øre/kWh, auka grunnrenteskatt på vasskraft, innføring av grunnrenteskatt på vindkraft og inndraging av kommunale konsesjonskraft-inntekter.

– Vår foreløpige vurdering er at Eviny må betale 2,5 milliardar kroner i ekstra skatt for 2022, basert på dagens kraftprisar. Det betyr at utbyttegrunnlaget for våre eigarar blir vesentleg svekka, seier Rune Indrøy.

Statkraft eig 43,44 prosent av aksjane i Eviny. Resten av aksjane er eigd av 17 kommunar og to kraftlag på Vestlandet, med Bergen kommune som nest største eigar med ein aksjepost på 37,75 prosent. I fjor betalte Eviny ut eit utbytte på 916 millionar kroner.

På grunn av høge straumprisar er det tidlegare varsla at eigarane kunne forvente eit høgare utbytte i 2022 enn i 2021.

– Det vi seier no er at skatteendringsforslaget til regjeringa vil svekke utbyttegrunnlaget for våre eigarar, altså fleire kommunar på Vestlandet, seier Rune Indrøy.

Han legg til at forslaget frå regjeringa også betyr at vertskommunane til Eviny vil få lågare inntekter frå eigedomsskatt.

– Oppsummert betyr det at forslaget frå regjeringa er negativt for våre eigarar, det kan hindre utbygging av ny fornybar kraft og bremse farten i det grøne skiftet, seier konserndirektør Rune Indrøy.

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler