Bærekraftige byer og samfunn

Byene står for store klimagass- og miljøutslipp. Vår satsing på elektrifisering har potensial til å bli en viktig del av Eviny sin fremtidige forretning og bidra til mer bærekraftige byer og samfunn. Eviny skal ta en aktiv rolle i utformingen av fremtidens energisystem. Dette innebærer både å styrke konkurransekraften til eksisterende satsinger, innovere på nye bærekraftige forretningsmodeller og la nye satsinger vokse frem.

STATUS:

  • Eviny tilbyr flest ladestasjoner med lynlading i Norge og først ute med verdens raskeste elbillader
  • 16 000 tonn CO2-utslipp spart med landstrøm i Bergen Havn i 2021
  • Vi leverer bærekraftige energiløsninger for et samfunn i sterk endring som elektrifisering av havbruk, varme, kjøling, solenergianlegg og strøm til bedrifter

AMBISJON

  • Partner som skal muliggjøre kunders overgang til bærekraftige løsninger
  • Størst i Norge på elektrifisering og ekspandere lading av elbil og landstrømanlegg for havner til Europa
  • Skal ta en aktiv rolle som arkitekt for det fremtidige energisystemet i vår region

Flere satsinger på utslippsfrie alternativer

  • 2021 ble nok et rekordår for landstrøm til skip i Bergen, og 16 000 tonn CO2 ble spart som følge av at skip har koblet seg til landstrøm. Plug-selskapene har signert flere nye intensjonsavtaler med havneeiere, og byggearbeidet med landstrømanlegg i Ålesund har startet.
  • Plug og SFE åpnet verdens første lynlader for elbåt i 2021. 150 kW-laderen har vakt internasjonal oppmerksomhet, og er den første laderen der du kan hurtiglade både bil og båt samtidig. Gjennom 2021 har Plug bygget ut flere ladere for elbåt og har nå totalt 28 ladere i drift.
  • Eviny Solutions er blant de største i Norge innen elektrifisering av havbruk. I 2021 er åtte oppdrettsanlegg elektrifisert gjennom omtrent 20 kilometer med landstrømkabel. Havbruksnæringen legger stor vekt på bærekraft og miljøvennlige løsninger, som fører til mindre utslipp og støy.
  • Mobile batterier fører til reduserte utslipp fra byggeplasser, filminnspilling og festival. Les hvordan batterier avlastet strømnettet i byggeprosjekt.

Last ned og les årsrapporten for 2021(pdf, 10,4 MB) (fil lastes ned) for å fordype deg enda mer i det vi gjør for å nå bærekraftsmålene.

Eviny har flest ladestasjoner med lynlading

Eviny tilbyr flest ladestasjoner med lynlading. Nylig ble også verdens raskeste lader installert i elbilhovedstaden Bergen, og vi bygger ut lynladere over hele landet.

Les saken

Batteri fra Eviny gir miljøvennlig filminnspilling

Mange av scenene til filmen «Leave» ble spilt inn på steder uten tilgang på nok strøm. Da ble batteri fra Eviny tatt i bruk, blant annet på Lysekloster.

Les saken