De neste 10 årene blir avgjørende!

For vi må unngå klimaendringer og naturtap som truer en levedyktig fremtid for oss og våre fremtidige generasjoner.

Vi må også omstille energisystemet vårt for å unngå en norsk kraftkrise.

Ved å sikre grønn omstilling og industrivekst på Vestlandet, øker vi muligheten for verdiskapning og nye arbeidsplasser.

Vi er stolte over det vi har oppnådd så langt

Eviny produserer fornybar energi til 562.500 norske hjem på Vestlandet. Vi har bygd 22.552 km med strømlinjer som forsyner 272.000 nettkunder med strøm. Vi har lagt til rette for oppføring av over 2.450 ladepunkter fordelt i Norge, Sverige og Danmark, og er i startfasen med nye markeder i Tyskland. Vi leverer fjernvarme til 1.050 bygg og fiber til 3.700 næringsbygg.

Samlet sett bidro Eviny med 5,2 milliarder kroner til samfunnet i 2023 i form av skatter, avgifter og utbytte til våre eiere - 17 kommuner på Vestlandet, Statkraft og to lokale kraftlag.

Våre resultater merkes langt utover Eviny. Men selv om vi har skapt mye kan vi ikke stå stille. Målsettingene til Norge, Vestlandet og Eviny er ambisiøse, men nødvendige, for i dag mangler Vestlandet energi og kapasitet i strømnettet.

Som et ledende fornybart energi- og teknologikonsern på Vestlandet, med mer enn 100 års industrihistorie, er vi dedikert til å bidra til denne omstillingen.

Ragnhild Janbu Fresvik, konsernsjef

Nå har vi lansert vår nye konsernstrategi som er vårt taktskifte i jakten på mer fornybar energi

I løpet av det neste tiåret skal vi investere like store verdier som vi har bygget opp over 100 år. Ambisjonen er å investere i overkant av 40 milliarder kroner i ny fornybar energi, strømnett og tiltak for energiomstilling/elektrifisering.

  • Vi skal gå foran for å sikre mer energi og effekt på naturens premisser, ved å bidra til å realisere 2,5 TWh ny fornybar energi.
  • Vi skal ta ansvar for grønn vekst og industriutvikling på Vestlandet ved å doble nettkapasiteten i vår region.
  • Vi skal skape resultater ved å bidra til å realisere klimamålene gjennom å bli ledende på skalering av null-utslippsløsninger for transportsektoren.
  • Vi skal investere i teknologi og effektoppgraderinger av vann-kraften for å møte et energimarked i endring, og bruke fremtidsrettet teknologi for å sikre mer kapasitet av nettinfrastrukturen vi allerede har.

På denne måten skal Eviny være den drivkraften som Vestlandet trenger i et avgjørende tiår, og slik skal vi skape nye store verdier for samfunnet, for kundene våre, eierne våre – for vestlendingene.

Aktuelle saker