Vi bidrar til å realisere klimamålene - og det haster!

Klima- og naturkrisen er vår tids største utfordring, og vi er ikke i rute for å nå våre felles mål. Det kreves et taktskifte i utvikling av mer fornybar energi, mer nettkapasitet, og løsninger for elektrifisering.

Dette er vår tids viktigste oppdrag. Dette er vårt samfunnsoppdrag i Eviny – og det haster mer enn noen gang.

2023 ble det varmeste året som noensinne er registrert. Siden 1992 har norske klimagassutslipp kun blitt redusert med 5%, og fremdeles kommer 47% av energiforbruket vårt fra fossile energikilder. Norske fornybar-investeringer har ikke vært lavere siden 2010, og strømnettet er fullt.

Vestlandet, Norges største utslippsfylke og fremste eksportregion, ligger bak nasjonal trend. 1/3 av utslippene kommer fra transport til sjøs og land, som må elektrifiseres i et høyt tempo.

Elektrifisering er utpekt som det viktigste enkelttiltaket og utgjør om lag 34 prosent av det totale potensialet for utslippsreduksjon som er utredet i Klimakur 2030 (Miljødirektoratet m.fl., 2020).

I 2023 har våre satsinger på elektrifisering levert 54,1 GWh fornybar energi til våre kunder.

Ingrid Von Streng Velken, konserndirektør Energi og Teknologi

Gjennom hurtiglading av elbiler, landstrøm for maritim transport både nasjonalt og internasjonalt, og tilrettelegging for utslippsfrie bygg- og anleggsplasser i Norge har vi redusert utslipp tilsvarende 35 399 tonn CO2!

Derfor satser vi enda mer på nullutslippsløsninger ved å:

  • Være en pådriver for elektrifisering av land- og maritim transportsektor gjennom å utvikle, eie og drifte infrastruktur for nullutslippsløsninger både nasjonalt og internasjonalt.
  • Sikre effektiv og lønnsom skalering av elektrifiseringsløsninger for transportsektoren i hurtigvoksende markeder med komplementerende partnere.

Vi skal gjøre dette fordi de neste 10 årene blir avgjørende. Avgjørende for om vi lykkes å gjøre det som skal til for å ruste Vestlandet for de neste 100 årene.

Eviny skal være den drivkraften som Vestlandet trenger i et avgjørende tiår, og slik skal vi skape verdier for våre eiere, for samfunnet og for våre ansatte.

Aktuelle saker