Eviny bringer ESA-vedtak inn for EFTA-domstolen

Publisert 30. september 2022

Konsernstyret i Eviny har bestemt seg for å bringe ESA sitt vedtak om statsstøtte inn for EFTA-domstolen. ESAs vedtak bygger på at Bergen kommune har gitt Eviny-selskaper ulovlig statsstøtte i form av overkompensasjon for kapitalkostnader og drifts- og vedlikeholdstjenester for veilys i Bergen. – Vi mener ESAs konklusjon er feil og at vedtaket har klare svakheter, sier kommunikasjonssjef Jan Kåre Austrheim i Eviny.

Portrett av kommunikasjonssjef i Eviny, Jan Kåre Austrheim

Vedtaket i EFTAs overvåkingsorgan ESA er datert 6. juli i år og pålegger staten, i praksis Bergen kommune, å kreve den ulovlige støtten tilbakebetalt fra Eviny. Beløpets størrelse er det Bergen kommune som skal fastsette, men Eviny har nå gått grundig gjennom saken og ESA-vedtaket.

– ESA-vedtaket er feil og mangelfullt begrunnet, og derfor har styret vedtatt at vi skal ta saken inn til EFTA-domstolen, sier Austrheim.

Klare svakheter

Eviny mener ESA ikke har lagt til grunn korrekte fakta og at det er feil ved ESAs bruk av regelverket.

– I tillegg støtter ESA sin konklusjon om overkompensasjon på KOSTRA-tall. Dette er rådata som leveres fra kommunene til KOSTRA men databasen har aldri vært tenkt brukt som et nøyaktig verktøy for å fastsette riktig kompensasjon på ulike tjenester som drift- og vedlikehold av veilys. Etter vårt syn er det klare svakheter i tallmaterialet ESA har bygget på, sier kommunikasjonssjefen i Eviny.

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler