Bygger solkraft for å hente iskaldt fjordvann

Publisert 07. september 2022

I dag pumper Eviny opp iskaldt sjøvann fra bunnen av Førdefjorden for å kjøle ned store offentlige og private bygg i Førde Sentrum. Dette er en svært kostnadseffektiv løsning basert på en evig fornybar energikilde, nemlig havet. Hittil har pumpene som sirkulerer sjøvannet blitt drevet av energi fra strømnettet. Nå bygger Eviny et 400 kvadratmeters solcelleanlegg på toppen av pumpestasjonen. Resultatet blir en evighetsmaskin basert på lokal fornybar energi.

Solceller montert på taket av driftsbygning i Førde

De fleste av oss tenker nok på sydligere breddegrader når de hører kjøling av bygg og solenergi. I alle fall ikke Førde med et forholdsvis vått klima med snø om vinteren og mye regn om sommeren.

Men la oss starte med begynnelsen.

Eviny sitt anlegg i Førde ble bygget i 2018 og bruker sjøvann som energikilde. Via varmepumpene i energisentralen gir dette varme- og kjøle-produksjon i store deler av byen. Eviny leverer i dag vannbåren varme og kjøling til Førde sentralsykehus og andre store bygg i byen.

Oversiktsbilde over Eviny sitt energianlegg i Førde
Eviny leverer i dag vannbåren varme og kjøling til Førde sentralsykehus og andre større bygg i byen. På bildet ser man hele distribusjonsanlegget (grønn linje)

– Kjølingen vi leverer fra sjøen har allerede en veldig høy virkningsgrad. Den eneste innsatsfaktoren er strøm til pumpene som frakter sjøvannet opp fra Førdefjorden og rundt til byggene. I dag brukes elektrisitet direkte fra strømnettet, sier Helge Aasgard Tvedt som er teknisk sjef i Eviny.

– Vi hadde en ide om å lage en slags evighetsmaskin, kun basert på lokal energi. Hva om vi bruker solenergi til å drive pumpene som frakter sjøvannet? De fleste kjenner til at energien i strømnettet er en knapphetsvare, som trengs for å elektrifisere samfunnet vårt. Hva om vi kunne lage et system som drives av ren lokal energi, som er tilgjengelig i dette området?

Ideen om solanlegg på taket blir nå realisert. 244 solcellepaneler monteres på taket av driftsbygningen som huser pumpene. Det nye anlegget vil ha en estimert årlig produksjon på nærmere 60.000 kWh, noe som tilsvarer ca. 3000 turer fra Førde til Bergen med en liten elbil. Eviny har god erfaring fra tidligere prosjekter, der de har bygget solanlegg på egne bygg og for sine kunder. Denne gangen bygger de anlegget i samarbeid med BEA.

Bilde av taket på driftsbygningen der det er montert solcellepaneler
Anlegget består av 244 solcellepanel, og dekker mesteparten av taket på driftsbygningen.

Mange myter rundt solenergi

Klimaet i Norge har faktisk en rekke fordeler sammenlignet med sydligere strøk når det kommer til solenergi. Regnet bidrar til å vaske panelene og holde dem rene for smuss og støv. Solceller også mer effektive ved lave temperaturer. En kald, men solrik vinterdag med reflekterende snø kan derfor gi høy ytelse fra solcellene. I Norge har vi samtidig mange døgntimer med lys i sommerhalvåret.

– Det er mange myter rundt solenergi. Solcellepanelene trenger egentlig bare dagslys for å produsere energi. Selv om panelene produserer mest energi i klarvær, fungerer de også i regnvær og overskyet. Derfor er det kanskje litt misvisende å kalle det solenergi. Kanskje vi heller burde kalle det lysenergi, sier Aleksander Frøyen, som er områdeansvarlig for Eviny og prosjektleder for solanlegget.

Sparer kapasitet i strømnettet

I den mørke delen av døgnet er vi fremdeles avhengig av strømnettet. Men da er effekttoppene, altså den samlede belastningen på strømnettet lav. Samtidig produserer vi mer energi enn pumpene trenger om dagen, og benytter overskuddsenergi til varmeproduksjonen. På den måten senker vi vår belastning på strømnettet betraktelig.

Dronebilde av taket på driftsbygningen i Førde, der det er montert solcellepaneler
All energien som blir produsert gjennom solcellene vil gå til å drive pumpene. Blir det overskudd av energi eller dersom kjølebehovet ikke er der, kan energien brukast til for eksempel oppvarming.

Håper å se flere lokale evighetsmaskiner

Det er per i dag ingen bygg med større solcelleanlegg i Førde, og anlegget vil derfor være et signaturbygg for en region med grønne framtidsambisjoner. Samtidig er denne kombinasjonen av kjøling fra sjø, drevet av lokal solkraft, en pionerløsning som kan bane vei for spennende løsninger nasjonalt og internasjonalt. Helge ønsker å bruke driftsbygget som et demonstasjonsbygg for bærekraftige og lokale energiløsninger.

– Over det ganske land finnes det utallige driftsbygninger med ledig plass på tak og fasade. Her finnes det et betydelig potensial for å fjerne belastningen på vårt felles strømnett og frigi mer fornybar energi som kan brukes andre steder i samfunnet. I tillegg er de økonomiske besparelsene, i nye tider med høy strømpris, gunstige, sier Helge.

Eviny er eid av Vestlandskommuner og Statkraft. Verdiene som skapes gjennom slike lokale energiløsninger går derfor rett tilbake til samfunnet, og kan brukes til drift av det samme sykehuset og skolene som i dag får levert kjøling og varme fra Førdefjorden.

Svarer seg på sikt

Solcelleteknologien blir stadig mer effektiv og rimeligere. Men det er samtidig en betydelig engangsinvestering å etablere et anlegg i denne dimensjonen. Man må ha en langsiktig strategi og vektlegge de miljømessige fordelene ved solceller.

– Den totale kostnaden på solanlegget er ca. 1 million kroner. Solcellepanelene har en levetid på 25 år, og vi vil gå i pluss i løpet av denne tiden. Hvis vi samtidig tar hensyn til de samfunnsøkonomiske fordelene, ved å tilgjengeliggjøre mer fornybar energi i samfunnet, kan du si at vi er veldig fornøyde med regnestykket, sier Alexander.

244 solcellepaneler montert på toppen av Eviny sin driftsbygning i Førde
Eviny har god erfaring med å prosjektere og bygge store solanlegg på Vestlandet.

Ønsker å bygge mer solenergi

Eviny ser også andre positive sider ved solsatsingen sin. Selskapet ønsker å bygge flere solanlegg, både på egne bygg og for kunder.

– Vi har høstet utrolig mye kunnskap og erfaringer med de solanleggene vi har bygget i Bergensområdet. Sol har et stort potensial i kombinasjon med andre energikilder som vannkraft og termisk energi. Fremtidens fornybare energimiks ligger i samspillet mellom disse energikildene. I dag tilbyr vi energirådgivning til næringsliv, offentlig sektor og borrettslag, der sol ofte inngår i energimiksen vi anbefaler. Vi ser at etterspørselen etter sol øker kraftig med dagens høye strømpriser og stadig bedre og rimeligere teknologi, sier Helge.

– Ifølge Norsk Solenergiforening mottar Norge 1500 ganger mer energi fra solen enn det vi bruker, det sier litt om hvilket uutnyttet potensial vi har tilgjengelig, legger han til.

Solcellene på taket vil være i gang med å produsere energi allerede i september.

– Det gleder vi oss til. Dette er veldig spennende teknologi som vi har jobbet med i to år, sier Alexander.

Les om energirådgivning fra Eviny

Kontakt oss for å bli med i jakten på null

Teamet vårt står klart til å hjelpe deg i gang

Pål Tveitevåg

Daglig leder i Elektrifisering

+47 55 12 70 58 (Åpner telefonklient)

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler