Første lynladere for bil og båt på Austevoll

Publisert 30. juni 2023

I dag åpnet Plug det raskeste ladeanlegget i Austevoll kommune. På Storebø kan både elbiler og elbåter lade på de seks lynladerne som leverer inntil 250 kW. Vestland fylkeskommune støtter prosjektet med en million kroner.

Lynlader for båt og bil på Storebø Brygge Gjestehavn i Austevoll
– Vi ser en økende interesse for å kjøpe elbåter, og vi er nå i ferd med å bygge et nettverk av ladere som holder verdensklasse på hastighet, sier Bjørn Hønsi Følling, leder for maritim lading i Plug, her sammen med Camilla Neumann-Berg, forretningsbygger i Plug.Foto: Tobias Sjafjell

– Dette vil bety mye både for bilister og båteiere. Mangel på ladere er den største barrieren mot at folk kjøper elbåter. Vi er nå i ferd med å bygge et nettverk av ladere som holder verdensklasse på hastighet. I nærheten av Storebø har vi allerede bygget ladeanlegg på Våge i Tysnes kommune og Rosendal i Kvinnherad kommune, og vi har store planer om å bygge nye anlegg i flere av nabokommunene, sier Bjørn Hønsi Følling, leder for maritim lading i Plug, et selskap som er eid av Eviny.

Det nye ladeanlegget er plassert på Storebø Brygge Gjestehavn, og har fire ladestolper for bil og to for båt. Alle har CCS2-kontakt.Foto: Tobias Sjafjell

Vil gjøre det lettere å eie elbåt

Han sammenligner markedet for lading av fritidsbåter med elbiler for ti år siden. En stund har det vært flere ladere enn elbåter, men dette er i ferd med å endre seg.

– Vi ser en økende interesse for å kjøpe elbåter, og dette gjelder ikke bare fritidsbåter. Austevoll har en del næringsfartøy i tilknytning til fiske og havbruk. Disse fartøyene kan bli elektriske og vil ha behov for lading året rundt, sier Følling.

Lerøy Sjøtroll på Austevoll har i dag flere hybride servicebåter og har også planer om å ta i bruk el-båter.

– Vi ønsker å fase inn el-båter til personelltrafikk ut til anleggene våre. I løpet av 2023 håper vi å ha den første el-båten på vannet, sier Morten E. Fjæreide, fungerende daglig leder i Lerøy Sjøtroll.

– Dette viser hvor viktig det er at infrastrukturen for lading av servicebåter er på plass for å legge til rette for det grønne skiftet som skjer innen havbruk, sier Følling.

Mange har etterspurt raskere lading for elbil

Det nye ladeanlegget vil ha fire ladestolper for bil og to for båt. Alle har CCS2-kontakt.

– Mange har etterspurt raskere lading for elbiler i området. Dagens mangelfulle ladetilbud har vært en stor utfordring. Nå vil det bli en enklere hverdag for alle med elbil, sier Følling.

Området blir mer attraktivt for brukerne

Storebø Maritim eier havneanlegget, inkludert Storebø Brygge Gjestehavn, der de nye laderne er plassert. Daglig leder Bente Stangeland mener det er viktig å være med på den grønne omstillingen som skjer for fritidsbåter og servicebåter innen blant annet havbruk.

– Ladetilbudet vil trekke til seg flere brukere av området, samtidig som vi kan tilby bærekraftige løsninger som vil gagne miljøet. Jeg er glad for at Plug valgte oss som samarbeidspartner og er stolt over at vi nå kan tilby lading for både elbåter og elbiler, sier Stangeland.

Elbåt på sjøen
Foto: Tobias Sjafjell

Ønsker kontakt med andre som vil ha ladeanlegg

Plug ønsker å bygge ut flere ladeanlegg og vil gjerne ha kontakt med kommuner, havneeiere og andre som ønsker utbygging av nødvendig infrastruktur for lading. Plug tar alle kostnader for installasjon og drift.

Tips oss!

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler