Enova gir 10,7 millioner til landstrøm i Narvik

Publisert 14. desember 2022

Narvik havn og Plug Nord får millionstøtte fra Enova for å bygge landstrøm til cruiseskip. Det vil gi lavere utslipp og bidrar til en mer fremtidsrettet og miljøvennlig havn.

Cruiseskip i Narvik havn skal i fremtiden kunne ligge på landstrøm.

Narvik har nylig bygget ny kai for cruiseskipene, og nå vil den nye kaien snart kunne tilby skipene å koble seg til strømnettet når de ligger til kai.

– Dette er et viktig miljøtiltak for havnen og for Narvik by. Med landstrøm reduseres både utslipp og støy fra havneaktivitetene. Dialog med rederiene viser at det er vilje til å koble seg til et fremtidig landstrømsanlegg, sier Børge Edvardsen Klingan i Narvik Havn KF.

Samarbeider med Plug

Havnen vil samarbeide med Plug Nord om utbyggingen. Plug Nord er et regionalt samarbeid (åpnes i nytt vindu) i Nord Norge mellom Eviny sitt datterselskap Plug AS, Nordkraft Prosjekt AS, Lofotkraft Muligheter AS, Trollfjord AS, Andøy Energi Holding AS og Vesterålskraft AS. Plug har lang erfaring fra bygging og drift av landstrømsanlegg, og har blant annet bygget Europas største landstrømsanlegg til cruise i Bergen og samt et anlegg i Ålesund. I Nord-Norge samarbeider Plug og Plug Nord med blant annet Harstad Havn, Vågan Havnevesen og Hadsel Havn.

Anlegget som er planlagt bygget i Narvik vil kunne forsyne ett cruiseskip av gangen, og det er planlagt å bygge både et høyspentanlegg til de største cruiseskipene og et mindre lavspentanlegg som vil kunne betjene de mindre skipene.

– Dette viser at landstrøm er en viktig del av en mer miljøvennlig framtid. Nå bygger vi infrastrukturen som er nødvendig for at skipene skal kunne koble seg til. Vi vet at en del av cruiseskipene er bygget for å kunne motta landstrøm, men vi håper flere skipseiere følger etter sik at vi får høy brukstid på anleggene og gjennom det betydelig reduserte utslipp, sier Maria Bos, daglig leder i Plug Nord.

Klart til neste år

Elektrifisering og overgang fra fossil til fornybar energibruk er et satsingsområde for Norge som ønsker en utslippsfri skipsfart. Regjeringen har ambisjon om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030.

– Dersom alt går etter planen skal det være mulig å ferdigstille anleggene i løpet av 2024. Vi ser fram til å tilby cruiseskipene som anløper Narvik miljøvennlig energi fra land, sier Børge Edvardsen Klingan.

Det er potensiale i markedet for å kunne levere mer enn 2 millioner kWh/år. For hver kWh vi klarer å levere til et skip, reduseres CO₂-utslippene med ca. 0,8 kg.

Kontakt oss for å bli med i jakten på null

Teamet vårt står klart til å hjelpe deg i gang

Marianne Helvik

Strategisk forretningsutvikler

+47 55 12 70 58 (Åpner telefonklient)

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler