En grønn revolusjon på byggeplassen

Publisert 02. mars 2022

Visste du at Eviny bruker fjernvarme for å erstatte fossile energikilder og unødvendig bruk av elektrisitet på byggeplassen? Det reduserer både utslipp og belastning av strømnettet.

Det nye fylkesbygget i Bergen gjør nytte av fjernvarme
Foto: LAB og NSW Arkitekter

Byggenæringen ønsker å bli mer bærekraftig. Men fremdeles kommer 15 prosent av de samlede klimagassutslippene i Norge fra denne næringen. Heldigvis er nye og grønne løsninger på vei i full fart inn i bygg- og anleggsbransjen.

Det nye Fylkesbygget i Bergen sentrum er bare ett av byggeprosjektene Eviny gjør grønnere med fjernvarme.

– Vi har mange suksesshistorier der fjernvarme er blitt brukt i konstruksjonsfasen for en mer bærekraftig og kostnadseffektiv byggeprosess, sier Steffen Heldal. Han er Evinys prosjektleder for varme- og kjøleløsningene i det nye Fylkeshuset i Bergen.

Eviny har levert lignende løsninger til Kronstadparken, Tine Meierier på Espehaugen, den nye terminalen på Flesland, i tillegg til det nye Moxy-hotellet og vårt eget hovedkontor Skipet i Solheimsviken, med gode erfaringer.

Lønnsom bærekraft

Miljøfordelene er mange med bruk av fjernvarme, som er lønnsom for utbygger og samfunnet.

– De permanente fjernvarmerørene skal uansett på plass i disse byggene, så hvorfor ikke installere dem tidligst mulig? Det er bra for samfunnet, energibalansen og klimaet, sier Heldal.

– Men denne type løsninger er avhengig av at byggherre og entreprenør planlegger bærekraftige løsninger allerede i prosjekteringen av byggene, understreker han.

Rett ved Bygarasjen ved Fylkesbygget ligger fjernvarmerørene klare i bakken. Rørene er stappfulle av energi i form av varmt vann som har en temperatur på rundt 100 grader. Fjernvarmerør var noe av det første som kom på plass i råbygget, og dermed er det mulig å utnytte fordelene ved fjernvarme underveis i byggeprosessen.

– Fjernvarme er en veldig pålitelig teknologi der distribusjonsnettet ligger trygt under bakken. Samtidig får man mer forutsigbare energikostnader ved at man unngår kostbar byggestrøm, høye effekttopper og midlertidige nettinstallasjoner i byggefasen, sier Heldal.

Nysgjerrig på fjernvarme? Se om du kan koble deg på.

Spillvarme og kulde fra havet

Fjernvarmen i Bergen kommer hovedsakelig fra spillvarme fra BIR sitt forbrenningsanlegg i Rådalen. Dette er energi som før gikk til fyring for kråkene i Fana.

I dag utnyttes energien til oppvarming av bygg i hele bergensregionen. Sammen med battericontainere er fjernvarme blitt en del av Evinys offensive satsing på utslippsfrie byggeplasser.

– En stor fordel med bruk av fjernvarme som energibærer, er at det frigjør ledig kapasitet i det elektriske distribusjonsnettet. På denne måten kan samfunnet utnytte nettkapasiteten på områder der det ikke finnes andre grønne alternativer enn elektrisitet. Lading av elbiler er bare et eksempel, sier Martin Horne. Han er leder for vekst og forretningsutvikling innen termisk energi i Eviny.

Horne trekker også frem fjernkjøling som en god miljøløsning, som også reduserer behovet for elektrisk kraft. Kaldt vann hentes opp fra 100 meters dyp i Byfjorden ved hjelp av et rørsystem.

Fjernkjøling utnytter kaldt sjøvann fra 100 meters dyp.

– Dette er en smart måte å utnytte naturens eget kjølelager på, sier han.

– Vi utnytter det atmosfæriske trykket, og pumper kaldt sjøvann inn i flere bygg i Bergen sentrum. Media City Bergen var først ute med denne teknologien. Nå utvider vi distribusjonsnettet for fjernkjøling og viderefører sjøvannet blant annet til det nye Fylkeshuset, forklarer Horne.

Skaper fremtiden sammen

Fylkeskommunen er byggherre, og Lab er totalentreprenør for det nye Fylkesbygget. Horne synes det er spennende å samarbeide med aktører som viser initiativ og er langt fremme når det gjelder moderne anleggs- og energiplanlegging.

Det nye Fylkesbygget reduserer sitt behov for nettkapasitet med fjernkjøling, mens fjernvarme sørger for oppvarmingen og reduserte klimagassutslippene i anleggsperioden.

Det planlagte interiøret til det nye fylkesbygget i Bergen
Slik vil det se ut på innsiden av det nye Fylkesbygget.Foto: LAB og NSW Arkitekter

– Alle krav og trender peker samme vei, og vi beveger oss mot et fremtidig lavutslippssamfunn. Men for å komme dit, krever det at man er kreativ og samarbeider om de grønne løsningene, understreker Horne.

– Da er det ekstra kjekt å få samarbeide med aktører som ligger i front når det gjelder å tenke nytt og som løfter på alle steiner.

Fylkeskommunen har store miljøambisjoner for prosjektet. Det nye bygget skal oppfylle den høye miljøstandarden BREEAM-NOR Excellent.

– Lab har vært en god dialogpartner og har tidlig tilrettelagt for etablering av energiløsninger i byggefasen, sier Heldal.

Fylkeshuset står ferdig i 2023, og vil ha kapasitet på over én megawatt fjernvarme til oppvarming og tappevann, i tillegg til én megawatt fjernkjøling for serverrom og fellesarealer. Bygget blir på tretten etasjer, og har plass til over 1100 arbeidsplasser.

Kontakt oss for å bli med i jakten på null

Teamet vårt står klart for å hjelpe deg i gang

Kjell Svellingen

Prosjekt- og forretningsutvikling

+47 55 12 70 58 (Åpner telefonklient)

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler