Varme fra fjorden skaper nye arbeidsplasser på Ågotnes

Publisert 25. mai 2023

Coast Center Base (CCB) vil videreutvikle virksomheten på Ågotnes, men kraftunderskudd i området er en stor utfordring. I samarbeid med Eviny har CCB nå funnet en lokal løsning der fjernvarme fra fjorden kan brukes til oppvarming og dermed avlaste strømnettet.

Fire personer i gul vernejakke og hjelm inne på et industriområde med en plattform i bakgrunnen.
Ågotnes er et av mange kystsamfunn i Norge der kraftunderskudd er en stor barriere for industriutvikling. F.v. Kjell Svellingen (Eviny), Ragnhild Janbu Fresvik (Eviny), Jan-Dagfinn Lund (CCB) og Eivind Losnedahl (CCB)Foto: Eviny - Odd Mehus

– Dette er helt avgjørende for vår region med tanke på næringsutvikling og nye arbeidsplasser. I tillegg vil rimeligere og forutsigbare priser på energi fra fjernvarme være svært viktig for å sikre nødvendig lønnsomhet og videreutvikling av både CCB og øvrig industri. Fjernvarme er dessuten et miljøvennlig og bærekraftig energialternativ, noe som betyr mye for CCB og videreutviklingen av industriområdet, sier konsernsjef Jan-Dagfinn Lund i CCB.

CCB er en base for oljeindustri og maritim sektor, og selskapet tilbyr en rekke service, eiendoms- og havnedriftstjenester, samt tjenester innen rigg- og skipsvedlikehold.

Eviny vil ha økt tempo i utbygging av fornybar energi

Ågotnes er et av mange kystsamfunn i Norge der kraftunderskudd er en stor barriere for industriutvikling. Det er ikke kapasitet i strømnettet til å koble på nytt forbruk.

– I Norge styrer vi mot et kraftunderskudd om bare noen få år. Som et av Norges største fornybarselskap har vi et ansvar for å bidra til økt tempo i utbygging av ny fornybar energi som både industriarbeidsplasser og forbrukere på Vestlandet trenger. Fjernvarme fra fjorden er en lokal, fornybar energiløsning som frigjør kapasitet i nettet og bidrar til å løse problemet vi står overfor i dette området, sier konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik i Eviny.

På Ågotnes er det ikke bare CCB som har behov for å bruke mer energi. Bergen Havn skal flyttes til området og trenger rom for utvikling. Øygarden kommune har store utbyggingsplaner på Ågotnes til både næring og boliger. Kort fortalt hindrer effektmangel ønsket utvikling for hele Ågotnes-området.

Frigjør like mye strøm som CCB bruker i dag

Utbygging av strømnettet er helt nødvendig for å dekke det økende kraftbehovet, men dette vil ta tid å gjennomføre. Eviny har gjennomført en energikartlegging i området for å finne en raskere løsning som kan dekke behovet til både CCB og andre aktører i området.

– Ågotnes er et veletablert industriområde som hovedsakelig bruker strøm og gass til oppvarming av bygningsmassen. Det meste av denne energien kan erstattes med en fjernvarmeløsning som henter ny, lokalprodusert og fornybar energi fra området. Da kan vi i første omgang frigjøre like mye kraft som benyttes på CCB i dag til ny næringsutvikling i området, sier Kjell Svellingen, prosjekt- og forretningsutvikler i Eviny.

To menn sitter ved et bord go tar hverandre i hånden etter å ha inngått en avtale. Fire personer står i bakgrunnen.
CCB og Eviny har inngått en avtale om å etablere selskapet Øygarden Energi AS for å undersøke mulighetene for utbygging av lokale energiløsninger. Fremme f.v. konsernsjef Jan-Dagfinn Lund (CCB) og adm. dir. Øystein Haaland (Eviny Termo). Bak f.v. leder for verftstjenester Eivind Losnedahl (CCB), eiendomssjef Arne Aarvik (CCB), leder for vekst og forretningsutvikling, Martin Horne (Eviny Termo) og konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik i Eviny.Foto: Eviny - Odd Mehus

Spisset satsing på ny fornybar energi

I første omgang vil fremtidig behov for strøm på Ågotnes være om lag 80 GWh. Av dette kan 30 GWh bli dekket av fjernvarme, som tilsvarer om lag like mye som dagens CCB-base bruker, eller årsforbruket til 1875 boliger. På sikt kan både energibehovet og produksjonen av fjernvarme bli betydelig større.

Eviny spisser nå satsningen på å etablere ny lokalprodusert energi i samarbeid med næringslivet, for eksempel fra sol, vind og fornybar fjernvarme. Både nye og veletablerte områder er aktuelle.

– Vi kartlegger hva som er mulighetsrommet og finner de beste lokale løsningene, sammen med våre samarbeidspartnere. Det handler som oftest om å bruke energien mer effektivt og bruke riktig type energi til riktig formål, sier Svellingen.

Etablerer felles energiselskap

CCB og Eviny etablerer sammen selskapet Øygarden Energi AS for å undersøke mulighetene for utbygging av lokale energiløsninger. Utbyggingen av et fjernvarmeanlegg kan produsere energi til hele Ågotnes-området. Fjordvarme er den mest aktuelle energikilden, men andre alternativer kan også være aktuelle.

I tillegg til fjernvarme vil utbygging av andre lokale energiløsninger bli vurdert for Ågotnes-området.

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler