Jobb med vannkraft

Bli kjent med Elisabeth

Hos Eviny finnes det mange spennende jobbmuligheter. Les vårt intervju med energihelten Elisabeth som jobber hos oss.

Hva jobber du med?

– Som fysisk krafthandler har jeg et ansvar knyttet opp mot å følge med på endringer i strømmarkedene, undersøke og analysere for å være med å bidra til strategier for de ulike markedene og jeg har vært med på å undersøke hvilke verktøy/systemer som skal benyttes for en mest mulig optimal handel. For tiden kikker vi på programvare for algoritmehandel i intradagmarkedet.

Her har jeg fått mulighet til å arbeide med analyser inn mot kraftmarkedene og strategier og systemer for en mer optimal verdiskaping.

Elisabeth

– Jeg er også i arbeidstidsordningen som ageringsansvarlig. I denne rollen er det viktig å forstå vær- og prissituasjonen og en må studere litt nærmere noen av vassdragene særlig der produksjonsplanleggingen har en kortere tidshorisont. Her setter jeg stor pris på dyktige kollegaer som kommer med innspill og bidrar med analyser.

Hvorfor valgte du Eviny?

– Jeg valgte Eviny Fornybar fordi det er et selskap som driver med fornybar kraftproduksjon. Her har jeg fått mulighet til å arbeide med analyser inn mot kraftmarkedene og strategier og systemer for en mer optimal verdiskaping. Veldig spennende og lærerrikt å også sitte å handle i markedene der man må være rask til å reagere dersom det oppstår noe uforutsett, og en må analysere og legge noen planer for hvordan vi kan prosudesere.

– Det er også et selskap som bidrar til samfunnet bl.a. med sponsorering av idrett og jeg synes det er positivt at det eies av kommunene i området.

Hva ser viktig for deg som ansatt, og hvordan dekker Eviny disse behov? kompetanseutvidelse

– Det viktigste for meg er nok at det er spennende og utfordrende arbeidsoppgaver og at vi har mulighet til å utvikle kompetansen videre. Jeg har lært utrolig mye de ca. to årene jeg har vært her og det er mulig å melde seg på kurs, konferanser og å ta videreutdanning. Det er noen gode ordninger for ansatte som f.eks. mulighet til permisjon ved kurs eller videreutdanning.

– Det er veldig kjekt med Bedriftsidretten og muligheten vi som ansatt har for å delta på for eksempel volleyball, fotball eller yoga.

Elisabeth

Hvordan er en typisk arbeidshverdag ut?

– En dag som fysisk krafthandler består typisk av hvert fall ett møte, enten i forbindelse med å finne gode verktøy som bidrar i retning av automatiserte prosesser for agering i markedene, eller møte rundt strategi og hvordan vi ønsker å handle. I tillegg er det også noe arbeid med å f.eks. analysere eller undersøke på konsekvensene av mulige strategier og å se nærmere på hvordan vi har gjort det og hva som var bra eller bør forbedres.

– Jeg liker også veldig godt de dagene jeg får tatt i bruk det jeg har av kodekompetanse i forbindelse med analyser.

Hvordan vil du beskrive arbeidsmiljøet i din enhet?

– Jeg synes det er godt arbeidsmiljø med lav terskel for å spørre hverandre dersom det er noe faglig man lurer på eller ønsker å diskutere. Vi arbeider sammen for å komme frem til gode løsninger og skape resultater.

– Energiforvalter består av mange kjekke kollegaer som man kan bli bedre kjent med f.eks. på de sosiale arrangementene vi har ca. månedlig. Da har vi f.eks. vært på shuffleboard og i flytende sauna.

Hvem er du og hva er bakgrunnen din?

– Jeg studerte først Miljø- og ressursfag, en tverrfaglig bachelor, ved UiB med spesialisering i økonomi. Underveis her, noe fra forelesninger og fra deltakelse på seminarer og konferanser fikk jeg med meg en teknologipositivisme og fikk høre at «fremtiden er fornybar og elektrisk». Valget videre ble da å studere Energi og miljø i Trondheim der jeg valgte spesialiseringen energianalyse og -planlegging. Hadde en tur innom et fjernvarmeselskap og strømselskap med data og analyse før jeg startet i Eviny Fornybar.

– Jeg har lenge brydd meg om klima og miljø, og jeg synes det er veldig kjekt å få jobbe for en fremoverlent fornybaraktør som Eviny.

Bli kjent med flere energihelter

Tilbake til Jobb med vannkraft