Jobb med vannkraft

Bli kjent med Elisabeth

Hos Eviny finnes det mange spennende jobbmuligheter. Les vårt intervju med energihelten Elisabeth som jobber hos oss.

Hva jobber du med?

Som fysisk krafthandler følger jeg endringer i strømmarkedene og gjennomfører analyser for å utarbeide strategier i de ulike markedene. Jeg jobber også med verktøy og systemer som skal benyttes til optimalisering av handelsstrategi.

Når jeg handler fysisk kraft er det viktig å forstå vær- og prissituasjonen og en må studere vassdragene nærmere, og særlig der produksjonsplanleggingen har en kortere tidshorisont. Her setter jeg stor pris på dyktige kollegaer som kommer med innspill og bidrar med analyser

Her har jeg fått mulighet til å arbeide med analyser inn mot kraftmarkedene og strategier og systemer for en mer optimal verdiskaping.

Elisabeth

Hvorfor valgte du Eviny?

Jeg valgte Eviny Fornybar fordi det er et selskap som driver med fornybar kraftproduksjon. Selskapet bidrar til samfunnet gjennom sponsorering og jeg synes det er positivt at vi eies av lokale kommuner. Her har jeg fått mulighet til å arbeide med analyser inn mot kraftmarkedene og bidrar til strategier og systemer for en mer optimal verdiskaping. Det er veldig spennende å handle i markedene der man raskt må reagere dersom det oppstår noe uforutsett.

Hva er viktig for deg som ansatt, og hvordan dekker Eviny disse behovene?

Det viktigste for meg er at det er spennende og utfordrende arbeidsoppgaver og at vi har mulighet til å utvikle kompetansen videre. Jeg har lært utrolig mye de to årene jeg har vært her. Det er gode ordninger for ansatte som ønsker permisjon ved kurs eller videreutdanning. Jeg er også med i Bedriftsidretten. Her kan man delta på mye. Blant annet volleyball, fotball og yoga.

– Det er veldig kjekt med Bedriftsidretten og muligheten vi som ansatt har for å delta på for eksempel volleyball, fotball eller yoga.

Elisabeth

Hvordan ser en typisk arbeidshverdag ut?

En dag som fysisk krafthandler består av arbeidsmøter, enten for å finne gode verktøy som bidrar i retning av automatiserte prosesser for agering i markedene, eller møter rundt strategi og hvordan vi ønsker å handle. Jeg arbeider også med å analysere konsekvensene av mulige strategier, og å se nærmere på hvordan vi har gjort det; hva som var bra eller bør forbedres. Ekstra gøy er det når jeg får brukt min kodekompetanse.

Hvordan vil du beskrive arbeidsmiljøet i din enhet?

Jeg synes det er godt arbeidsmiljø med lav terskel for å spørre hverandre dersom det er noe faglig man lurer på eller ønsker å diskutere. Vi arbeider sammen for å komme frem til gode løsninger og skape resultater. Energiforvalter består av mange kjekke kollegaer som jeg har blitt bedre kjent med på de sosiale arrangementene vi har. Vi har både spilt shuffleboard og vært på flytende sauna.

Hvilken bakgrunn har du?

Jeg studerte først Miljø- og ressursfag, en tverrfaglig bachelor, ved UiB med spesialisering i økonomi. Her fikk jeg med meg en teknologipositivisme og fikk høre at «fremtiden er fornybar og elektrisk». Valget videre ble da å studere Energi og miljø i Trondheim, der jeg valgte spesialiseringen energianalyse og -planlegging. Jeg har jobbet i et fjernvarmeselskap og strømselskap med data og analyse før jeg startet i Eviny Fornybar.

Jeg har lenge brydd meg om klima og miljø, og jeg synes det er veldig kjekt å få jobbe for en fremoverlent fornybaraktør som Eviny.

Bli kjent med flere energihelter

Tilbake til Jobb med vannkraft