Jobb med vannkraft

Bli kjent med Tuva

Hos Eviny finnes det mange spennende jobbmuligheter. Les vårt intervju med energihelten Tuva som jobber som utvikler hos oss.

Hva jobber du med?

– Jeg jobber som utvikler i dataflyt-teamet i Eviny Fornybar. Jeg er med å utvikle system og skrive program som hjelper for dataflyt i hele selskapet. Målet er å skape effektive, pålitelige og sikre løsninger for strøm av informasjon fra en ende til en annen, sammen i teamet.

Hvorfor valgte du Eviny?

– Jeg valgte å søke hos Eviny fordi det virket spennende å arbeide med data som har innvirkning for fremtiden og utfordringene knyttet til energi. Det er motiverende å arbeide med data som «betyr noe», og som skal bidra til å utvikle presise prognoser og analyser relatert til energiløsninger.

– Jeg hadde også en venninne som jobbet i Eviny som skrøt av hvor god arbeidsplass det var, spesielt i forbindelse med nyansatte og derav studenter og nyutdannede.

Hva er viktig for deg som ansatt, og hvordan dekker Eviny disse behovene?

– Som nyutdannet var det viktig for meg å få en god overgang til arbeidslivet. Jeg opplever at Eviny har bra fokus på å ønske nye ansatte velkommen og dedikere tid til å integrere dem grundig. Dette gjelder ikke bare innad i teamet mitt, men også i selskapet som en helhet, med egne oppstartssamlinger for alle nyansatte i Eviny.

– Det er også viktig for meg å få kunne utvide kompetansen min. Jeg har ikke vert ansatt så lenge, men jeg opplever en generell oppmuntring til nysgjerrighet og tilrettelegging for å lære nye ting, både innen mitt felt som utvikler og andre fagområder i selskapet. Kunnskapsdeling og samarbeid er også et tydelig fokus.

Hvordan ser en typisk arbeidshverdag ut?

– Det består mye av å arbeide foran pcen med koding og systemutvikling, i åpent kontorlandskap hvor man lett kan samarbeide med teamet sitt. Vi har også daglige møter hvor vi oppdaterer hverandre på fremgangen i arbeidet og har mulighet til å diskutere arbeidet sammen i plenum.

– Som nyansatt består mye av hverdagen på å lære seg nye ting, nye system og programmeringsspråk, og det er tilrettelagt god tid til dette.

Hvordan vil du beskrive arbeidsmiljøet i din enhet?

– Jeg vil beskrive arbeidsmiljøet som godt, inkluderende, og inspirerende. Mye av det nevnt ovenfor er med på å spille inn på arbeidsmiljøet, og det er godt tilrettelagt for at man kan utvikle det enda mer.

Jeg liker godt at Eviny har en U35-gruppe, som jeg ser frem til å delta i. Jeg liker også godt at de har et bredt tilbud om fritidsaktiviteter.

Tuva

– Jeg liker godt at Eviny har en U35 gruppe, som jeg ser frem til å delta i. Samme gjelder bredt tilbud om fritidsaktiviteter. Interne sosiale arrangement i teamet er også veldig kjekt å være med på.

Hvem er du og hva er bakgrunnen din?

– Jeg er utdannet lektor med en master i fysikk. Så min arbeidserfaring ligger mest i skole og undervisning, og all programmeringskunnskaper kommer fra studiet. Det å jobbe med programmering fikk jeg sans for utover i studiet. Jeg trodde da at for å jobbe som utvikler eller innen IT, så foretrakk selskapene ren IT utdannede. Heldigvis var dette tvert imot hos Eviny. I teamet vårt har vi en god blanding av erfaring og utdanning, og mange av oss kommer fra universitet eller høyskole med studier innen realfag generelt, som matte og fysikk.

Bli kjent med flere energihelter

Tilbake til Jobb med vannkraft