Opprinnelses­garantier

Vi tilbyr opprinnelsesgarantier som egne produkter, eller i kombinasjon med kraftleveranse.

Det meste av kraften selger vi direkte i kraftmarkedet, men vi tilbyr også bilaterale avtaler og andre tjenester til større aktører. Bilaterale kontrakter kan omfatte kraft, elsertifikater og opprinnelsesgarantier.

For småkraft (kraftverk under 10 MW) tilbyr vi omsetning av kraftproduksjon, elsertifikater og opprinnelsesgarantier til spot- eller fastpris tilpasset lokal valuta.

Hele produksjonen er sertifisert

Vi er Vestlandets største fornybarselskap med en stor produksjon av vannkraft. Hele produksjonen vår er sertifisert hos NVE (åpnes i nytt vindu) med opprinnelsesgarantier for fornybar energi.

To av våre største kraftverk, Matre Haugsdal og Matre i Matre- og nabovassdragene, er sertifisert av det tyske miljø- og kvalitetsmerket TÜV SÜD (åpnes i nytt vindu). Gjennom årlig inspeksjon av kraftverk og kontroll av målinger av kraftproduksjonen miljø- og kvalitetsstempler TÜV SÜD opprinnelsesgarantiene fra kraftverkene.

Kraftverket Hellandsfoss i Modalsvassdraget er sertifisert hos Naturskyddsforeningen, og miljømerket Bra Miljøval (åpnes i nytt vindu) for kraftproduksjon. Bra Miljøval stiller krav til miljøpåvirkningen i vassdrag, deriblant minstevannføring, levekår for fisk og biologisk mangfold.

For hver opprinnelsesgaranti som selges, avsettes det penger til miljøprosjekter i vassdrag eller energieffektiviseringsprosjekter.

Jobber aktivt med miljø

Vi tar aktivt ansvar for miljø og natur. Vi jobber i tett samarbeid med forskere, lokale myndigheter, brukergrupper og miljøorganisasjoner ved utbygging og drift av kraftverkene i vassdragene.

Preben Klyve Olsen

Porteføljeforvalter

+47 90 74 89 93 (Åpner telefonklient)