– Det beste stedet å utvikle seg for folk på Vestlandet

Publisert 21. mai 2024

Eviny jakter på flere medarbeidere som vil være med på laget, for å gjøre selskapet til et av landets mest verdiskapende energi- og teknologiselskaper. Ambisjonen er klar: Eviny skal være den mest attraktive arbeidsgiveren på Vestlandet for mennesker som brenner for å løse vår tids største utfordring.

En av de som begynte som lærling i Eviny, og i dag jobber som avdelingsleder for energi- montører er Michael Lorentz Haugen i BKK. I dag leder han et team på 20 montører

– Vi kan tilby noen av Norges mest interessante og spennende arbeidsplasser. Vi skal skaffe tilgang på mer energi og nettkapasitet på Vestlandet for å sikre grønn vekst og industriutvikling, og vi utvikler verdensledende teknologi som muliggjør å ta fornybar kraft i bruk. Oppgavene er store og viktig, både for regionen, nasjonen og internasjonalt, sier Johannes Namstad Dobson, konserndirektør stab og ansvarlig for HR.

I tillegg til flere energimontører, -operatører og -ingeniører, er selskapet på jakt etter ny kompetanse, spesielt teknologer.

– Vi må både utvikle og anvende ny teknologi som setter oss i enda bedre stand til å utnytte data optimalt, blant annet for å få størst mulig verdi av hver dråpe vann og den kapasiteten som er i dagens nett, sier Dobson.

Smarte energisystemer optimaliserer energiproduksjon og distribusjon på samme måte som et smarthus som bruker strøm når den er billig, og reduserer forbruket når den er dyr.

– Det er ikke et mål i seg selv å bygge flest mulig vindkraftverk, vannkraftverk eller kilometer med nett. Målet er å dekke kraftbehovet som trengs på Vestlandet. Da er det vel så viktig å utnytte kapasiteten i produksjonen og nettet best mulig. Det gjør vi ved å utnytte kraften i data og ny teknologi. Vårt ansvar for å utvikle, drifte og forvalte både kraftproduksjon og nett, sammen med det vi gjør på elektrifisering, gjør oss til et av Norges fremste energi- og teknologikonsern, forklarer Dobson.

Skreddersydd medarbeiderutvikling

I tillegg til å rekruttere de beste medarbeiderne, har Eviny satt et mål om å bli Vestlandets beste utviklingsarena for folk som brenner for å løse noen av vår tids største utfordringer.

– Demninger, turbiner, nett og elbil-ladere er ikke våre viktigste eiendeler. Det er menneskene. Det er de som skaper verdier rundt disse eiendelene.

Johannes Namstad Dobson, konserndirektør Stab i Eviny.

– Kombinasjonen av domene og fagkunnskap gir oss en unik mulighet til å utvikle nye løsninger og prosesser, og til å ta neste steg for både å utnytte kraft og nett bedre, og for å utvikle de løsningene som trengs for å ta fornybar kraft i bruk. Den kombinasjonen skal vi hele tiden videreutvikle slik at Eviny-konsernet er det beste stedet å utvikle seg enten man er montør, ingeniør, økonom eller har annen kompetanse som trengs i det grønne skiftet og i vår bransje, sier Dobson.

Eviny skal blant annet satse på:

  • lærlingeordning for å sikre tilgang på fagarbeiderkompetanse
  • leder- og talentutvikling som gjør selskapet i stand til å rekruttere interne kandidater til lederstillinger
  • generell kompetanseheving for å sikre at organisasjonen ligger i forkant av fremtidige behov.

Data er avgjørende

En av teknologene som har startet i Eviny de siste årene, er Håkon Ingvar Arvidsen som jobber som data scientist i Eviny Fornybar. Han jobber blant annet med å bygge mer treffsikre modeller og systemer, som ligger til grunn for prognoser og vurderinger.

– Vi støtter både produksjonsplanleggere, krafthandlere og operatører i kraftverkene. Også er det store mengder data vi må hente inn i systemene våre og bruke den dataen på best mulig måte i driften, sier Arvidsen.

Han skrev sin masteroppgave om energioptimalisering ved å utnytte vassdrag på en bedre måte, i samarbeid med det som skulle bli hans første arbeidsgiver etter studiene.

– Når man bor på Vestlandet og har min interesse og bakgrunn, finnes det ikke noe bedre sted å jobbe enn Eviny.

Håkon Ingvar Arvidsen, Data scientist i Eviny Fornybar

Silje Michelsen Sørtveit er kollega av Arvidsen og produksjonsplanlegger i Eviny Fornybar. Det vil si at hun jobber med krafthandel i de "fysiske markedene".

– Det er ekstra kult med endringene og det teknologiske skiftet som skjer nå. Hundre år gammel ingeniørkunst skal møte ny teknologi og nye arbeidsformer. Det er ikke lenge siden det var utenkelig at vi skulle handle kraft på den måten vi gjør i dag, sier hun.

– Et fremtidsrettet yrke med mange muligheter

Både Vestlandet og Norge står overfor betydelige investeringer i mer fornybar energi og mer nett. Skal Eviny, som Vestlandets største energi- og teknologikonsern, lykkes med å både bygge ut og drifte fremtidens produksjon og nett, må selskapet tiltrekke seg flere energimontører.

En energimontør er en elektrofagarbeider som arbeider med elektrisk energi, fra den blir produsert til den når fram til forbrukerne. I dag har Eviny om lag 60 energimontør-lærlinger.

En av de som begynte som lærling i Eviny, og i dag jobber som avdelingsleder for energimontører er Michael Lorentz Haugen i BKK. I dag leder han et team på 20 montører.

– Energimontør er ikke bare et yrke for nåtiden, men det er også nøkkelen til å lykkes med fremtidens nett. Samfunnet skal omstilles og fornybar kraft er den viktigste ingrediensen. Da trenger vi langt flere som både kan bygge og drifte den infrastrukturen som skal til, og energimontører er grunnsteinen i den kompetansen. Mulighetene er mange, og kompetansen trengs over hele regionen, sier Haugen.

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler