Hvordan kan Eviny gå med underskudd når strømprisen er rekordhøy?

Publisert 19. september 2022

Eviny hadde et negativt konsernresultat etter andre kvartal i år på 1,2 milliarder kroner. Hvordan er det mulig når strømprisen er skyhøy? Det spørsmålet har media og andre stilt til ledelsen i Eviny i det siste.

Bilde av bygg formet som et skip.
Skipet, Evinys hovedkontor.Foto: Odd Mehus

– Det er et betimelig spørsmål, sier Anne Marit Steen, konserndirektør økonomi i Eviny. Prissikring i det finansielle markedet for kraft er den enkle men kompliserte forklaringen på det negative kvartalsresultatet. Men hva betyr det?

Høye strømpriser

Eviny og andre kraftselskap i Norge har kommunale eiere som hvert år budsjetterer med utbytte fra konsernet. For å sikre kommunene og andre eiere et mest mulig stabilt utbytte har Eviny forhåndsolgt en mindre del av forventet kraftproduksjon de neste tre årene.

– Vi har sagt at vi har solgt en sjettedel av forventet produksjon i det finansielle markedet, til en lavere pris enn dagens ekstremt høye strømpris. Differansen mellom prisen som er inngått på forhåndsolgt kraft og dagens høye strømpris må Eviny kostnadsføre som tap i regnskapet, forklarer konserndirektør Steen.

Høyt utbytte i 2022

– Det vi ikke får presentert i kvartalsregnskapet er verdien av fremtidig produksjon av kraft. Vi har altså forhåndsolgt en mindre del av forventet produksjon, men resten av den fremtidige produksjonen de neste tre årene kan vi selge til veldig høye priser og derfor har vi også sagt at utbyttegrunnlaget i 2022 vil bli høyt, og at eierne kan forvente et høyere utbytte enn i 2021, sier Steen.

Utbyttet fra Eviny i 2021 var 916 millioner kroner. Bergen kommune fikk alene et utbytte på 345,8 millioner kroner i fjor.

Enkelte har reagert på at Eviny i pressemeldingen om kvartalsresultatet viste til et underliggende resultat i andre kvartal på 497 millioner kroner, 300 millioner kroner mer enn samme kvartal i fjor.

– Dette er ikke gjort for å kamuflere et negativt resultat, men rett og slett for å vise at vi har et godt resultat på grunn av de høye strømprisene. Altså en forklaring på hvorfor resultatet er negativt når strømprisene er høye, sier Anne Marit Steen.

Vil du lese mer om økonomien til Eviny, finner du informasjon her.

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler