Skaper internasjonal milliardindustri på Vestlandet

Publisert 21. mai 2024

Eviny Elektrifisering bygger på Norges ledende posisjon innen elektrifisering til å bygge ny eksportindustri. Målet er å skape verdier for 10 milliarder kroner innen 2030 og å bygge flere teknologiarbeidsplasser på Vestlandet.

Det første utenlandsprosjektet åpnet våren 2024 i den skotske havnebyen Montrose, en time sør for Aberdeen. Plug og den lokale havnen har sammen investerte 12 millioner kroner landstrømsanlegget. Fra åpningen: Tom Hutchison, havnesjef i Montrose og Maria Bos, daglig leder i Plug. Foto: Montrose Port AuthorityFoto: Montrose Port Authority

Med utgangspunkt i Evinys kjernekompetanse på nett og energi satser selskapet på bruk av ny teknologi til å realisere utslippskutt, sikre verdiskaping og skape nye arbeidsplasser på Vestlandet. Landstrømsanlegg for skipsfarten og hurtigladenettverk for elbilnæringen er eksempler på løsninger utviklet på Vestlandet som allerede er eksportert til andre land.

– Disse satsingene genererer betydelig verdi til eierne våre, både i form av at vi bygger fremtidsrettede teknologiarbeidsplasser på Vestlandet, og i form av inntjening, sier Pål Tveitevåg, daglig leder i Eviny Elektrifisering, som er et av datterselskapene i Eviny-konsernet.

Bergen Havn i tet

Vestlandet leder an i Norges grønne omstilling. Havnebyen Bergen har kunnskapsmiljøer og industri i verdensklasse innen både maritim teknologi og fornybare energisystemer. Det har gjort at disse to miljøene har funnet sammen for å løse et av skipsfartens største utfordringer, utslipp av klimagasser i havner.

I Bergen Havn er det stor og variert aktivitet hele året, og skipenes dieselforbruk til kai har vært en stor kilde til forurensning. De travleste havnene må bidra for at skipsfarten skal bli grønnere. Bergen Havn skal være utslippsfri innen 2030 og er blitt verdensledende på krav og insentiver for mer miljøvennlig skipsfart.

Sentralt i arbeidet er Bergen Havns samarbeid med Plug (åpnes i nytt vindu), et datterselskap av Eviny Elektrifisering, som bygger landstrøm til skip. Plug Bergen har siden 2019 bidratt til å redusere CO2-utslipp med rundt 55.000 tonn.

Plug og Bergen Havn har sammen investert totalt 250 millioner kroner i det som har blitt Europas største landstrømsanlegg til offshore- og cruiseskip, med 21 tilkoblingspunkter for ulike fartøy, og ytterligere ett under bygging.

Prosjektet har mottatt støtte fra Enova og er blitt trukket frem av statsminister Jonas Gahr Støre som en viktig satsing i det grønne skiftet. Eksport av løsningen utgjør et betydelig inntektspotensial for både Vestlandet og Norge.

– Prosjektering, dimensjonering og bygging av et landstrømsanlegg er en krevende oppgave. Vi deler kompetansen fra Bergen Havn med havner nasjonalt og internasjonalt, og bygger tilsvarende anlegg.

Maria Bos, daglig leder i Plug

Plug samarbeider med flere norske havner om landstrømsanlegg, deriblant Ålesund. Men det er særlig prosjektet i Bergen Havn som har skapt internasjonal interesse. Bos ser på prosjektet som en pilot for skalering til internasjonal eksport. Etterspørselen etter landstrøm og lading generelt er stor, og elektrifiseringen av den maritime næringen har skutt fart som følge av strengere regulering og klimamål. EU har satt krav om landstrøm for alle større frakt- og transportskip ved alle havner innen 2030.

Første i Storbritannia

Det første utenlandsprosjektet pågår i den skotske havnebyen Montrose, en time sør for Aberdeen. Prosjektet, der Plug og den lokale havnen sammen investerte 12 millioner kroner, åpnet våren 2024.

Landstrømsanlegget er det første som er bygget for offshoreskip i Storbritannia. Montrose Havn, som er Europas største for fortøyningssystemer og en viktig base for skip med oppdrag i Nordsjøen, og har tidligere vunnet en rekke priser for sitt arbeid for å bli grønnere.

Montroses havnesjef Tom Hutchison har beskrevet Plug som markedsledende innen landstrøm, mens den skotske energi- og klimaministeren Michael Matheson har uttalt at det britisk-norske samarbeidet er et viktig initiativ for å hjelpe skipsnæringen og offshoreindustrien med å kutte utslipp.

Full pott i Tyskland

Nylig vant Eviny en internasjonal anbudsrunde for etablering og drift av et tysk hurtigladenettverk for elbiler. Tildelingen til Eviny, som utgjorde det maksimale av hva noen av tilbyderne kunne oppnå, utløste en milliard kroner i støtte fra den tyske stat.

Eviny er allerede en stor utbygger av ladenettverk i Norge, Sverige og Danmark, og drifter i dag mer enn 2.400 hurtigladestasjoner med totalt 580.000 kunder. Tildelingen i Tyskland bygger på flere års satsning med oppbygging av kompetanse og utvikling av teknologi.

– Avtalen vil gjøre oss til en betydelig ladeaktør i Tyskland og styrker grunnlaget for videre eksport. Mange norskutviklede løsninger i ulike næringer har vært tidlig ute, uten å lykkes med internasjonal ekspansjon. Med vårt system for hurtiglading ser det ut som vi har gjort noe riktig, sier Tveitevåg.

Nylig vant Eviny en internasjonal anbudsrunde for etablering og drift av et tysk hurtigladenettverk for elbiler. Tildelingen til Eviny, som utgjorde det maksimale av hva noen av tilbyderne kunne oppnå, utløste en milliard kroner i støtte fra den tyske stat.

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler