Eviny og SRF arrangerer verdens første «Sponsorbattle»

Publisert 22. august 2022

28. september skapes en helt ny arena for sponsorobjekter på Vestlandet. Konseptet skal inspirere sponsorobjekter i regionen til å vise hvilke muligheter som ligger i sponsing som mediekanal. Deltagerne får nøyaktig 10 minutter til å fortelle næringslivet i regionen hvorfor de skal sponse dem. Vinneren får en sponsoravtale på 200.000 kroner med fornybarselskapet Eviny

Salum Kashafali spenner musklene som ambassadør for Eviny

Vil hjelpe annonsører og sponsorobjekter å forstå hverandre bedre

– Vi ønsker å skape en møteplass for profesjonelle aktører innen idrett og kultur på Vestlandet. Sponsing er en viktig mediekanal for merkevarebygging som konkurrerer med samtlige kanaler om markedsbudsjettene. Vi ønsker å inspirere sponsorobjektene til å tenke kommersielt og profesjonalisere den varen de tilbyr næringslivet, sier Mariell Sæternes, daglig leder i Salgs og Reklameforeningen.

Mariell Sæternes mener sponsing trolig vil få et oppsving fremover som følge av blant annet cookie-døden.

– Med de begrensningene som inntreffer for digital markedsføring er merkevarebygging mer relevant enn på lenge. Med mindre muligheter for å pushe varer og tjenester vil kjennskap bli viktigere. Sponsing er et effektivt grep for å skape kjennskap og forsterke ønsket posisjon i markedet, sier Sæternes.

Portrett av Mariell Sæternes, daglig leder i Salgs og Reklameforeningen.
Mariell Sæternes, daglig leder i Salgs og Reklameforeningen.

– Sponsing er en mediekanal som kan levere godt innhold, overføre assosiasjoner og skape positiv oppmerksomhet rundt merkevarer. Selv om sponsing er den nest største mediekanalen i Norge, har sponsorobjektene mye å gå på når det kommer til å forstå hva annonsørene ser etter. Det er dessverre få annonsører som mener sponsorobjektene klarer å selge produktet sitt godt nok, og det ønsker vi å gjøre noe med sammen med SRF, sier Solberg.

Merkevare -og sponsoransvarlig Alexander Solberg i Eviny (t.v) og kommersiell direktør Ketil Børstein Stensrud i Palmesus AS.
Merkevare -og sponsoransvarlig Alexander Solberg i Eviny (t.v) og kommersiell direktør Ketil Børstein Stensrud i Palmesus AS.Foto: Eviny

Kun 10 % av norske sponsorer mener at objektene klarer å underbygge prisnivået sitt


I en undersøkelse gjennomført blant norske annonsører kommer det frem at de fleste sponsorhenvendelsene ikke fremstår særlig profesjonelle. Lars Brockstedt Svendsen er partner i Sponsor Insight og mener at mange norske sponsorselgere har en vei å gå for å tilfredsstille informasjonsbehovet til mer og mer profesjonelle norske sponsorer.

– Hvis vi ser på sponsing som en mediekanal, så er faktisk sponsing Norges nest største mediekanal med en omsetning på 4,7 mrd i 2020, kun slått av internettmarkedsføring. På tross av dette så oppleves det av mange at sponsing fremdeles ses på som den stygge andungen i mediebransjen, og at fagfeltet kanskje ikke blir behandlet like seriøst som det burde av hverken sponsorer, sponsorobjekter eller andre aktører i mediebransjen, sier Svendsen.

– Dette er ganske slående når man gjentatte ganger, gjennom flere år, har dokumentert at kommunikasjonskampanjer, hvor sponsing er et av de aktive virkemidlene, gir gode effekter overfor de aktuelle målgruppene, effekter man ikke hadde oppnådd uten sponsorelementene av kampanjene, legger han til.

Portrettbilde av Lars Brockstedt Svendsen som er partner i Sponsor Insight
Lars Brockstedt Svendsen er partner i Sponsor Insight

– Det er kanskje på tide at sponsing blir sett på som det det er, et viktig, og velegnet, kommunikasjonsverktøy for norske bedrifter, nesten uavhengig av hvilke målsetninger man har satt seg. For at vi skal komme dit, må derimot norske sponsorobjekter også bli vesentlig bedre, og mer profesjonelle, i sin dialog med potensielle sponsorer.

Kun 10% av norske sponsorer mener at objektene de er i kontakt med klarer å underbygge prisnivået sitt. Hele 63% av sponsorene mener at objektene er svært, eller ganske, dårlig på dette, og jo større sponsorbudsjetter bedriftene har, jo mer negative blir de, sier Svendsen.

– Man kan godt snakke om dårlige tider, og at det er vanskelig å få gjennomslag hos potensielle sponsorer, men kanskje en del av svaret ift manglende sponsorsalg ligger i altfor dårlige forberedelser før man tar kontakt? I samme undersøkelse sier også sponsorene at det er kun 1 av 5 henvendelser som det er interessant å se nærmere på. Det er helt klart, at mange norske sponsorselgere har en vei å gå for å tilfredsstille informasjonsbehovet til mer og mer profesjonelle norske sponsorer, legger han til.

En viktig kanal for å bygge en sterk merkevare

– Sponsing for oss handler om å bygge et budskap sammen med sponsorobjektene våre. For oss som fornybarselskap handler dette utelukkende om å sette fart på det grønne skiftet. Vi har en krystallklar sponsor -og aktiveringsstrategi som vi går igjennom med sponsorobjektene før vi inngår et samarbeid.

De idrettsutøverne og festivalene vi har inngått avtaler med har forstått dette fra første dialog. På denne måten klarer vi å skape gjensidig forståelse av hvilke mål si skal ha med sponsorobjektene våre, sier Solberg.

Karsten Warholm blir intervjuet
- Jeg håper jeg kan være et ansikt utad som representerer den generasjonen som må stå i det grønne skiftet, og være med å drive det framover. Jeg kan jo en og annen ting om fart, sa verdensrekordholder Karsten Warholm da han ble ambassadør for Eviny i mai 2022.

– Opplevelsesbasert merkevarebygging og ambassadører er en viktig del av virkemidlene vi benytter for å bygge merkevaren Eviny. Den siste tiden har vi inngått samarbeid med Karsten Warholm, Salum Kashafali, Nordic Air Race Team, Bergenfest og Palmesus. I tillegg leter vi etter ambassadører innen idrett, kultur og bærekraftige tiltak gjennom Evinysponsoratet.

– Bare i 2022 delte vi ut idrettstøy til 5500 barn og unge på Vestlandet. Med en helt ny merkevare tror vi at disse sponsoratene vil hjelpe Eviny med å bygge merkevaren både regionalt og nasjonalt, sier Solberg.

Håper at dette kan bli starten på en fast møteplass


Vi håper at Sponsorbattle kan være bli en fast møteplass mellom annonsører og sponsorobjekter. De som ikke vinner, får vist seg frem for det største annonsørnettverket på Vestlandet. Dette er vinn-vinn for alle, sier Sæternes avslutningsvis.

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler