Vannkraften er litt din

Publisert 16. mai 2022

Som innbygger i en av våre eier- og vertskommuner, er vannkraften litt din. Inntektene deler vi. Skoler, sykkelveier og sykehjem er noe av det pengene går til. Slik bidrar våre vannkraftanlegg til en positiv utvikling lokalt der du bor.

Demning med person

– Det Eviny har bidratt med gjennom over 60 år for kommunen, har vært svært viktig for sysselsettingen i lokalsamfunnet vårt, sier Karstein Totland, ordfører i Masfjorden.

Han er ordfører i en av de små kommunene i Vestland som trolig hadde vært fraflyttet uten Eviny. Masfjorden har drøye 1600 innbyggere. En tredjedel av kommunebudsjettet dekkes av inntektene fra vannkraften.

Portrettbilde av Karstein Totland, ordører i Masfjorden Kommune
Ordfører i Masfjorden Karstein Totland synes det er kjekt at Eviny spiller på lag med lokalsamfunnet

– Vannkraften har uten tvil bidratt til å opprettholde arbeidsplasser og gitt økonomisk handlingsrom. Skoler, barnehager, arbeidsplasser og eldreomsorg er helt grunnleggende for at små samfunn som vårt ikke skal fraflyttes, forklarer ordføreren.

Utvidelse av vannkraftverk kan gi strøm til 5000 boliger

Store inntekter til kommunene

Det er ikke bare Masfjorden som kan prise seg lykkelig over den grønne kraften som Eviny har produsert i over 100 år.

Med 17 kommuner, to kommunale kraftlag og Statkraft på eiersiden i Eviny, er det til syvende og sist vestlendingene som eier vannkraften.

Eviny deler ut et utbytte til eierne på 916 millioner kroner i 2022. Disse årlige utbyttene utgjør en stor forskjell for finansieringen av det offentlige tilbudet til mange vestlandskommuner.

Bergen kommune vil få utbetalt 345,8 millioner kroner. Alver kommune vil få 31,6 millioner. Og slik fortsetter listen. Lille Masfjorden kan plusse på 948 837 kroner ekstra på inntektssiden i 2022.

Demning i fjellet
Foto: Helge Hansen

– De siste månedene har vi stått i en ekstraordinær situasjon med rekordhøye kraftpriser. Dette har bidratt til et godt underliggende resultat for Eviny, som endte på 1,5 milliarder kroner i 2021. Overskuddet går i hovedsak tilbake til våre eiere, hvor det kommer felleskapet til gode. I fjor bidro Eviny med ca. 2 milliarder kroner i skatt tilbake til samfunnet, i tillegg til utbytte til eiere, sier konsernsjef i Eviny, Jannicke Hilland.

– Vår inntjening og utbytte til eierne er i størst grad avhengig av kraftproduksjonen, sier Hilland.

En tilrettelegger og pådriver

I 2021 ble fornybarselskapet BKK delt opp i to merkevarer. Nettselskapet heter fortsatt BKK, mens den øvrige delen av konsernet skiftet navn til Eviny.

Eviny driver med alt fra vannkraftproduksjon til et omfattende, nasjonalt nettverk av lynladere for elbiler. De bygger landstrøm til skip, elektrifiserer havbruk og transportnæringen. De har utviklet batteriløsninger for utslippsfrie byggeplasser, og bygger IoT-nett, fibernett, fjernvarmenett, solanlegg, bioenergianlegg og et av verdens første nettverk for hurtiglading av elbåter.

– Eviny har ambisjon om å bli ledende på elektrifisering i Norge, og vi planlegger også en satsing i utlandet, sier Hilland.

Portrettbilde av Jannicke Hilland, Konsernsjef i Eviny
Jannicke Hilland, Konsernsjef i Eviny

Fornybar energi er en viktig innsatsfaktor i det grønne skiftet. Hele 70 prosent av vannkraften i Europa kommer fra Norge. Kraften skaper store verdier som muliggjør utvikling av annen fornybar energi, som sol- og vindkraft.

– Vår rolle er å legge til rette for gode energiløsninger som gjør det mulig å erstatte fossil energibruk med elektrisitet, enten det er ladeløsninger for transport på land og sjø, utslippsfrie byggeplasser eller elektrifisering av andre næringer, sier Hilland.

Eviny spiller på lag

I Masfjorden ser ordføreren Karsten Totland også andre håndfaste spor etter Evinys tilstedeværelse i kommunen.

Det handler ikke bare om arbeidsplasser og inntekter. I lysløypen til idrettslaget og et nytt industriområde, er det brukt stein fra den siste utbyggingen av kraftverket Matre Haugsdal, som åpnet i 2016.

– Eviny spiller på lag med oss i Masfjorden. De er lydhøre for lokalsamfunnets ønsker og behov. Det setter vi virkelig pris på, sier han og slår fast:

– Det er også veldig godt å vite at det er masfjordingene som eier den grønne kraften som gir inntekter til kommunen.

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler